null Symposium Voorbij Babylon: taal en samenwerking op vrijdag 26 november 2021

OW_GespreidLeiderschap_13454_head_large.jpg
Symposium Voorbij Babylon: taal en samenwerking op vrijdag 26 november 2021
Om goed te kunnen samenwerken is wederzijds begrip essentieel. Dan is het belangrijk dat samenwerkende partijen zich in woord en geschrift goed kunnen uitdrukken. Maar hebben we wel voldoende aandacht voor taalvaardigheid? Op vrijdag 26 november 2021 vindt het online symposium 'Voorbij Babylon: taal en samenwerking' plaats bij de Open Universiteit. Om 16.00 uur spreekt prof. dr. Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie haar oratie uit.

Vakjargon en beroepstaal

Bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties spelen zowel de opvang als de politie een belangrijke rol. In beide werksferen wordt een eigen jargon gehanteerd. Die beroepstaal draagt bij aan de vorming van een eigen professionele identiteit, maar is voor niet-ingewijden niet altijd navolgbaar. Hoe problematisch is dit volgens professionals? En wat vinden antropologen en linguïsten van die meertaligheid? Tijdens dit symposium belichten de sprekers deze verschillende aspecten van taal en samenwerking.

Programma

Het symposium vindt plaats van 12.30 tot 14.15 uur. Om 16.00 uur spreekt prof. dr. Janine Janssen haar inaugurele rede uit.

12.30 - 12.35 uur Welkom en opening
12.35 - 13.00 uur

Zonder taal gaat het niet
Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie, Radboud Universiteit

13.00 - 13.25 uur Babylonische spraakverwarring tussen hulpverleners en de politie

Esmé Wiegman, directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en (veilige) opvang

13.25 - 13.50 uur Met toeters en bellen begaven we ons naar de opvang

Willem Timmer, commissaris van politie en hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie

13.50 - 14.15 uur

Onderzoekend luisteren: sleutel tot succesvol samenwerken in meertalige contexten
Vincent de Rooij, antropoloog en linguïst, Universiteit van Amsterdam

16.00 uur Oratie 'De toren van Babel: Een (rechts)antropologische blik op samenwerking bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'
Prof. dr. Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie

Online bijwonen

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze dag fysiek aanwezig te zijn. Daarom zijn zowel het symposium als de oratie voor iedereen online te volgen. Het is niet nodig om vooraf aan te melden. Om 12.30 uur start de livestream.