null Tanja Vos en Pekka Aho op voorjaarsevenement TestNet

INF_TESTAR_TanjaVos_12031_head_large.jpg
Digital Learning
Tanja Vos en Pekka Aho op voorjaarsevenement TestNet
Prof. dr. Tanja Vos, hoogleraar Software Engineering en dr. Pekka Aho, onderzoeker, beiden verbonden aan de vakgroep Informatica, presenteerden 'TESTAR, open source tool for automated GUI testing' tijdens het voorjaarsevenement van TestNet 15 mei 2019 in Nieuwegein.

Over TESTAR

TESTAR is een open source tool voor geautomatiseerd testen door middel van een grafische gebruikersinterface (GUI). Het is gebaseerd op een geautomatiseerde verkenning van de GUI door een eindgebruiker na te bootsen in interactie met de widgets, zoals knoppen, menu's en tekstvelden.

Het belangrijkste idee is dat de gebruiker de testgevallen niet hoeft te definiëren, TESTAR genereert en voert automatisch testvolgorden uit op basis van een structuur die automatisch wordt afgeleid van de GUI via de toegankelijkheids-API van het besturingssysteem. TESTAR kan de inbreuken op de algemene systeemvereisten opsporen door middel van impliciete overschrijdingen, bijvoorbeeld door crashes en het niet reageren. Terwijl de te testen applicatie automatisch wordt getest op stabiliteit, crashes en ongewenste output, kunnen meer cycli worden toegevoegd voor het testen van meer specifieke vereisten van de applicatie. Het stapsgewijs definiëren van de eisen is zeer handig bij de omgang met oudere systemen.

Tijdens het verkennen van de GUI, creëert en onderhoudt TESTAR een statusmodel dat kan worden gebruikt voor het optimaliseren van de strategieën voor actieselectie, het automatisch detecteren van veranderingen tussen opeenvolgende versies van het geteste systeem en het visualiseren van de testresultaten.

Over Tanja Vos

Het onderzoek van prof. dr. Tanja Vos richt zich op software kwaliteit en testen. Zij werkt nauw samen met bedrijven en houdt zich actief bezig met test technology transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven via de European Software Testing Innovation Alliance.

Over Testnet

TestNet is een netwerkorganisatie van, voor en door testers: TestNet biedt haar leden de mogelijkheid om buiten de directe werksfeer contacten te onderhouden met andere testers en daarmee kennis en ervaring te delen. Zo worden er ook regelmatig evenementen en thema-bijeenkomsten georganiseerd.