null Teamwork maakt cursus Inleiding in de psychologie tot 'Onderwijsproduct van het Jaar' bij OU

PSY_InleidingPsychologie_head_large.jpg
Leren
Teamwork maakt cursus Inleiding in de psychologie tot 'Onderwijsproduct van het Jaar' bij OU
Tijdens de Dag van het Onderwijs bij de Open Universiteit in Heerlen op 7 december 2017 is naast de prijs voor 'Docent van het Jaar', gekozen door studenten, ook een prijs uitgereikt voor het beste onderwijsproduct, gekozen door medewerkers. Het winnende 'Onderwijsproduct van het Jaar', de cursus Inleiding in de psychologie, is het resultaat van samenwerking in teamverband tussen medewerkers over vele interne grenzen heen, zoals docenten en ontwikkelaars van de elektronische leeromgeving yOUlearn.

Winnaar door teamwork

Tijdens de Dag van het Onderwijs bij de Open Universiteit (OU) is een onderwijsmarkt georganiseerd. De faculteiten presenteerden een aantal nieuwe onderwijsproducten die specifiek zijn gemaakt in het kader van de vernieuwing van het onderwijs. De meeste cursussen uit de master- en bacheloropleidingen zijn vernieuwd, onder andere om ze meer activerend te maken. Aanwezigen op de onderwijsmarkt konden hun stem uitbrengen voor het beste onderwijsproduct. Tijdens de afsluitende bijeenkomst van die dag zette rector magnificus Anja Oskamp het team dat de cursus ontwikkelde, in het zonnetje. De prijs bestond uit een oorkonde en een dinerbon voor het hele team.

Winnend onderwijsproduct

Een rijke, strak georganiseerde cursus Inleiding in de psychologie die model kan staan voor wat onderwijs aan de OU kan zijn, is het resultaat van interne samenwerking. Bij de ontwikkeling van de cursus zijn op allerlei manieren grenzen overbrugd, zoals die tussen vakgroepen, tussen de vakgroep Psychologie en het onderzoeksinstituut Welten-instituut, tussen de hoofdvestiging in Heerlen en de collega’s in de studiecentra het land en tussen docenten en yOUlearn ontwikkelaars.

Vernieuwing cursus

De revisie van de winnende cursus Inleiding in de Psychologie is op verschillende manieren vormgegeven. Het programma is nu veel meer gereguleerd met een vaste timeline die studenten bij voorkeur aanhouden, bovendien is de hele cursus inhoudelijk herzien. Daarnaast is de cursus zowel online als offline echt vernieuwd.

Online vernieuwing met accent op onderwijsvaardigheden

Online is vooral ingezet op toevoeging van vaardigheden onderwijs, omdat je daarmee studenten letterlijk meer activeert. Enerzijds door een focus op studievaardigheden, waarbij het verwerven van vaardigheden en inhoudelijke kennis zoveel mogelijk samengaan. Oefening van vaardigheden staat daarbij direct in dienst van de leerdoelen.
Anderzijds is ingezet op professionele vaardigheden. Daartoe is in samenwerking met het Welten-instituut van de OU een serious game ontwikkeld. Die heeft de vorm van een virtuele snuffelstage waarin de student aan de hand van een complexe casus, en geleid door eigen voorkeuren, zestien bezoekjes aflegt bij psychologische professionals. Bij zo’n (virtueel) bezoekje, leren ze wat over bijvoorbeeld achtergrond, opleiding, werkzaamheden, tools en kernwaarden van zo’n professional en krijgen ze een aantal korte opdrachten om het werk van die professional te leren kennen.

Vernieuwing offline in begeleiding

Offline is vooral het begeleidingsplan herzien, met een sterkere focus op activering en monitoring van de voortgang. Enerzijds gebeurt die begeleiding in de bijeenkomsten, waarbij de focus meer op procesbegeleiding ligt dan op cursusinhoud. Er is een duidelijk start-event, omdat op tijd starten één van de belangrijkste voorspellers van succes is. Studenten worden tijdens deze startbijeenkomst vooral voorbereid op studeren bij de OU. Verderop in het semester wordt ook uitleg geven over notoire struikelblokken in de stof, en wordt tentamentraining geven.
Anderzijds worden studenten in groepen aan een tutor toegewezen die via yOUlearn hun voortgang monitort, op vastgestelde tijdstippen polst hoe het gaat en altijd beschikbaar is om te luisteren, te helpen en eventueel door te verwijzen naar bijvoorbeeld de studieadviseurs.