null Ten strijde tegen de mythes van digital natives en multitasken

OW_DigitalNative_13651_head_large.jpg
Leren
Ten strijde tegen de mythes van digital natives en multitasken
Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar en hoogleraar onderwijspsychologie bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, heeft de laatste weken veel stof doen opwaaien in de internationale pers met zijn argument dat digital natives niet bestaan. Samen met dr. Pedro de Bruyckere publiceerde hij een artikel over digital natives en multitasken in het tijdschrift Teaching and Teacher Education. Daarin presenteren zij wetenschappelijk bewijs dat er niet zoiets bestaat als een digital native.

Hindernis in plaats van hulp

Niet alleen bestaat de digital native niet, Kirschner haalt ook de bewering onderuit dat deze generatie zo goed kan multitasken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat helemaal niet waar is. Hij verzet zich dan ook tegen het idee dat je onderwijs moet ontwerpen gericht op die mythische multitaskende digital native. Dat soort onderwijs hindert het leren eerder dan dat het helpt, aldus Kirschner.

De wereld rond

Het artikel van Kirschner en De Bruyckere werd eerst opgepikt door het gezaghebbende blad Nature News, waarna al snel andere internationale media volgden. Daaronder het internationale wetenschapsmagazine Discover en bekende media als Huffington Post en Guardian Online, maar ook media in Oostenrijk, Australië en Italië.

Lerarenopleiding

Het is niet alleen het idee van digital natives dat recentelijk de academische ergernis van Kirschner opriep. Hij begeleidde ook samen met zijn collega Gino camp het masteronderzoek van Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen naar de leermaterialen die gebruikt worden in de Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen. Hun conclusie is dat veel van deze materialen onvoldoende gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en dat ze onvoldoende aandacht besteden aan leerstrategieën waarvan de effectiviteit keer op keer wetenschappelijk bewezen zijn. Dit onderzoek kreeg veel aandacht in de Vlaamse en Nederlandse media.

Kirschner: 'Onderwijs wordt jammer genoeg meer beïnvloed door mythes verspreid door onderwijskwakzalvers en zelfbenoemde onderwijsgoeroes dan door goed op wetenschap onderzoek gebaseerd onderwijs. Dat zou op zich niet zo’n probleem zijn als het niet zo schadelijk zou zijn voor onze kinderen en voor zowel hen als onze toekomst.'

Lees meer