null Thema van de landelijke dag cultuurwetenschappen: Een breed publiek

CW_EenBreedPubliek_head_large.jpg
Leren
Thema van de landelijke dag cultuurwetenschappen: Een breed publiek
Het is welhaast een archetype: de geniale maar volkomen wereldvreemde geleerde die in een afgesloten ruimte – een laboratorium, maar symbolisch een ivoren toren – volkomen onbegrijpelijk onderzoek doet. Alleen voor hemzelf, want het is altijd een man, is de betekenis van dit onderzoek duidelijk. Op zaterdag 13 oktober 2018 nodigt Cultuurwetenschappen u uit voor deelname aan de jaarlijkse dag om over het imago van de wetenschapper van de toekomst samen na te denken en het programma van lezingen door onze staf bij te wonen.

Ontmoetingsdag

Elk jaar, aan het begin van het academisch jaar, organiseert het cluster Cultuurwetenschappen een landelijke dag voor studenten, medewerkers en geïnteresseerden in het thema. Naast het aanbod van bijzondere lezingen is deze dag vooral ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en dezelfde interesses te delen. Bent u geen student maar wel geïnteresseerd om deze dag bij te wonen? U bent van harte uitgenodigd. Speciaal voor niet-studenten wordt van 10.45 – 11.15 uur een toelichting en een introductie over studeren bij de Open Universiteit gegeven.

Van binnen naar buiten

Al dan niet op aandrang van een overheid die steeds harder hamert op het belang van valorisatie, proberen wetenschappers zelf van dit imago verlost te raken. Zo richten zij zich in TED-talks uitdrukkelijk tot een breed publiek. In de cultuurwetenschappen zien we de opkomst van tijdschriften als Geschiedenis Magazine, Kunstschrift en Filosofie Magazine, die zich ten doel stellen nieuwe wetenschappelijke inzichten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Een vergelijkbaar initiatief is het uitroepen van een 'Denker des Vaderlands', die expliciet de opdracht heeft filosofische discussies voor een breed publiek inzichtelijk te maken. En in de geschiedenisstudie is plaats ingeruimd voor een nieuw vak, publieksgeschiedenis, dat betrekking heeft op de vraag hoe de resultaten van historisch onderzoek aan een breed publiek kunnen worden gepresenteerd.

Maar het brede publiek is niet alleen een groep tot wie wetenschappers zich richten, tegelijk is ook anderszins belangstelling voor deze groep ontstaan. Wat las dit brede publiek eigenlijk? De 'groten' van de letterkunde die ook in literatuurgeschiedenissen volop aandacht krijgen, of juist andere auteurs? Welke reproducties had het aan de muur? Naar welke muziek luisterde het bij voorkeur? Voor welke aspecten van het verleden had het belangstelling?

Programma 13 oktober 2018

Het thema – Een breed publiek - wordt langs verschillende disciplinaire en thematische invalshoeken benaderd. Tijdens het ochtendprogramma wordt een palet aan lezingen en werkcolleges rondom dit thema aangeboden door stafleden van het cluster Cultuurwetenschappen van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen.

’s Middags verzorgt prof. Erica van Boven een lezing over dit thema.

10.15 - 11.00 Ontvangst
11.00 - 11.15 Opening door prof. Rein de Wilde, decaan
11.20 - 12.10 Eerste ronde lezingen / workshops
12.20 - 13.15 Lunch
13.20 - 14.10 Tweede ronde lezingen / workshops
14.10 - 14.30 koffie/theepauze, transfer naar collegezaal
14.45 - 14.55 Presentatie Locus 2.0, wetenschappelijk kunstmagazine
14.55 - 15.45 Lezing prof. dr. Erica van Boven
15.45 - ... Afsluiting

Bekijk de lezingen en workshops.

Erica van Boven

Erica van Boven studeerde Nederlands in Groningen. Na diverse functies als docent en onderzoeker promoveerde zij in 1992 aan de RUG. Na een aanstelling in 1993 als universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de RUG, werd zij in 2000 benoemd als opleidingsdirecteur cluster Nederlands aan de Faculteit der Letteren. Sinds april 2003 is zij universitair hoofddocent en tevens, sinds 2006, programmadirecteur van de Graduate School of the Humanities. Sinds 2011 is zij hoogleraar Letterkunde aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zij deed onderzoek naar de boeken die door grote groepen gewone lezers werden en worden gelezen.

Deelname en inschrijving

De landelijke studiedag vindt plaats in het Grotiusgebouw in Nijmegen. Om deel te nemen aan de dag vragen wij u (wanneer u geen student bent) het betreffende aanmeldformulier in te vullen en te versturen. Aan de deelname van de dag zijn kosten van € 25,- verbonden.