null Mens centraal in derde module CPP Innovatiemanagement

MW_PPMFI_14923_head_large.jpg
Leren
Mens centraal in derde module CPP Innovatiemanagement
Het in oktober 2018 gelanceerde Certified Professional Program (CPP) Innovatiemanagement brengt nu een derde module uit. Het CPP Innovatiemanagement bestaat uit vier modules die gericht zijn op het verstevigen van het innovatiepotentieel van organisaties. De cursussen Innovatiestrategie en Organisatie van innovatie worden meer en meer gevolgd door innovatieprofessionals. In de derde module staat het menselijk element centraal.

De cursus is bedoeld voor ondernemers, intrapreneurs, leidinggevenden en stafmedewerkers met een interesse in het succesvol aanjagen van innovatie via samenwerking in hun organisaties en met andere organisaties.

Het menselijk element

Nadine Roijakkers, programma directeur yOUrMBA: 'Het vinden van innovatieve oplossingen voor de complexe uitdagingen waar organisaties nu voor staan - klein of groot, in de private sector, bij de overheid of in de sociale dienstverlening - vereist het door mensen gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van een visie. De mens, het menselijke element in collaboratieve innovatie staat centraal in deze cursus. Waardecreatie met behulp van collaboratieve innovatie is alleen mogelijk door het managen en beheersen van het innovatieproces en samenwerking. In een context, omgeving die collaboratieve innovatie stimuleert. Dat stelt bijzondere eisen aan competenties. Denk aan de vaardigheid bij jezelf om samen te werken of het in staat zijn dat anderen hun competenties verder ontwikkelen.'

Werken aan zelfbewustzijn

Diana Rus, innovatiemanager en universitair docent: 'Deelnemers aan de module bouwen aan hun eigen competenties en begrijpen hoe je de competentieontwikkeling binnen je organisatie en bij je samenwerkingspartners kan stimuleren. Dat vraagt van de deelnemers dat zij actief aan de slag gaan met het ontwikkelen van zelfbewustzijn over hun eigen sterktes en werken aan hun eigen zwakten en verbetergebieden. Niet te theoretisch maar in de praktijk door het reflecteren op de eigen acties. Zo is de cursus dan ook "hands-on": met de literatuur werken studenten aan de eigen innovatie-uitdagingen.'

Ward Ooms, universitair docent: 'Bovendien komen in video’s in de cursus sprekers uit de praktijk aan het woord over de menselijke factor in innovatie.'

De inhoud

Deelnemers krijgen een academisch en praktisch antwoord op vragen zoals:

 • Wat zijn de vaardigheden en capaciteiten van succesvolle innovatoren? Hoe kunnen deze worden verbeterd?
 • Hoe selecteert u samenwerkingspartners en voor welke valkuilen moet u oppassen?
 • Hoe zet u in de samenwerking het menselijk element centraal? Wat zijn veel voorkomende barrières en hoe kunt u deze overwinnen overwinnen?
 • Wat zijn de competenties van succesvolle medewerkers? Hoe kunt u deze verder verbeteren?
 • Hoe kunnen we succesvol opereren bij netelige relationele kwesties, zoals conflicten, gebrek aan betrokkenheid of mislukking?
 • Hoe kunnen we succesvollere samenwerkende leiders worden en hoe kunnen we een omgeving creëren die bevorderlijk is voor samenwerking?

Diana Rus: 'De inhoud is uitermate geschikt voor innovatie professionals die bereid zijn om te reflecteren over hun eigen aannames, te experimenteren en dus open staan voor daadwerkelijke professionele en persoonlijke verandering.'

Het resultaat

Deelnemers krijgen bruikbare inzichten zoals:

 • Identificeer de belangrijkste kansen en barrières voor collaboratieve innovatie die voortkomen uit de 'menselijke kant'.
 • Leer hoe u deze grote barrières kunt overwinnen.
 • Het identificeren en inzetten van de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor innovatie in jezelf en anderen.
 • Het inzetten van belangrijke samenwerkingstools en -technieken in uw eigen collaboratieve innovatieprojecten.
 • Het ontwikkelen van uw eigen gezamenlijke leiderschapsvaardigheden op het gebied van innovatie.
 • Het creëren van een context die bevorderlijk is voor collaboratieve innovatie.

De cursus kan afzonderlijk worden gevolgd; de kosten bedragen dan € 1.750,-. Na succesvolle afronding van de vier cursussen van het CPP Innovatiemanagement volgt het diploma CPP Innovatiemanagement. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA.

Nadine Roijakkers: 'Uiteraard geldt dat niets is zo praktisch als een goede theorie. De belangrijkste voorwaarde is dat deelnemers willen (leren) schitteren en collectief leiding geven aan gezamenlijke innovatie in een steeds veranderende en uitdagende wereld. Ze willen het verschil maken. Met als resultaat, uiteindelijk maken ze het verschil.'

Over Nadine Roijakkers

Dr. Nadine Roijakkers is programmadirecteur yOUrMBA aan de Open Universiteit in Heerlen. Naast haar carrière in de academische wereld was ze senior strategy consultant bij Atos-KPMG Consulting in Nederland, waar ze gedurende een aantal jaren wereldwijde bedrijven adviseerde over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Roijakkers heeft talloze artikelen en boeken gepubliceerd over alliantiemanagement en (open) innovatiemanagement.

Over Diana Rus

Dr. Diana Rus combineert een academisch loopbaan als senior docent bij de Universiteit van Groningen met een baan als innovatiemanager/managing partner bij Creative Peas. Haar passie is om ideeën tot leven te brengen en organisaties te helpen het innovatieproces te sturen. Hoe? Door de nauwgezetheid van wetenschappelijk onderzoek te combineren met een pragmatische focus op het boeken van tastbare resultaten.

Over Ward Ooms

Dr. Ward Ooms is universitair docent Innovatiemanagement aan de Open Universiteit en programmaleider van de bacheloropleiding Bedrijfskunde. In het kader van zijn onderzoek bekijkt Ooms de uitdagingen die komen kijken bij het organiseren van innovatie door middel van samenwerking door verschillende partners, in onder andere innovatieclusters en open innovatie initiatieven.