null Trendsconferentie: Leren waarderen

OW_AltC_conferentie_14905_head_large.jpg
Leren
Trendsconferentie: Leren waarderen
Leren waarderen betekent dat we de waarde inzien van wat iemand heeft geleerd, dat we een leven lang leren appreciëren. Het betekent ook dat we het leren kunnen evalueren en beoordelen zodat het op waarde geschat wordt. En dat we met feedback bijdragen aan het stimuleren van leren, om lerenden eigen regie op hun leerproces te geven. Op vrijdag 5 november 2021 organiseert de faculteit Onderwijswetenschappen een trendsconferentie gewijd aan 'Leren waarderen' in beide betekenissen van het woord.

Leren gaat het hele leven door

Een leven lang ontwikkelen vraagt om een bredere kijk op leren dan alleen vanuit een formele opleidingscontext. Leren is voor een belangrijk deel geïntegreerd in dagelijkse activiteiten, tijdens het werk, maatschappelijke activiteiten of thuis. Met name volwassen studenten geven aan dat zij er behoefte aan hebben dat het leren aansluit bij hun ervaringen, past binnen hun leef-context en mogelijkheden biedt om oplossingen te zoeken voor praktijkproblemen. Dit veronderstelt een ander onderwijsontwerp dan het onderwijs aan kinderen en adolescenten. Leren stopt niet na het behalen van een kwalificatie, maar gaat het hele leven door.

Leren op waarde schatten

In deze conferentie staat het waarderen van dat leren centraal. Leren waarderen betekent dat we de waarde inzien van wat iemand heeft geleerd, dat we een leven lang leren appreciëren. Het betekent ook dat we het leren kunnen evalueren en beoordelen zodat het op waarde geschat wordt. En dat we met feedback bijdragen aan het stimuleren van leren, om lerenden eigen regie op hun leerproces te geven.

Save the date

In deze conferentie zal de combinatie van een keynote, inhoudelijke kennisdelingssessies en workshops u inzichten geven voor uw praktijk en uw eigen leerproces. De conferentie sluit af met de oratie van prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke. Daarin presenteert zij de inhoud van haar leerstoel 'Leren van Volwassenen'. De conferentie vindt plaats op vrijdag 5 november 2021 in Heerlen. Het uitgewerkte programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgen in de tweede helft van september.

Trendsconferenties

De masteropleiding Onderwijswetenschappen organiseert tweemaal per jaar een conferentie over actuele trends en issues in onderwijswetenschappen. Deze conferentie is bedoeld voor onderzoekers, docenten, opleiders en assessoren met interesse voor leven lang ontwikkelen. En natuurlijk voor de eigen studenten.

De vorige trendsconferentie, in juni 2021, was gewijd aan Motivatie bij online leren. Gemist? Bekijk de opnames.