null Twee OU-studenten genomineerd voor de NOBCO thesisprijs 2019

PSY_ArbeidOrganisatie_10516_head_large.jpg
Twee OU-studenten genomineerd voor de NOBCO thesisprijs 2019
Twee psychologiestudenten van de Open Universiteit dingen mee naar de NOBCO thesisprijs. NOBCO is de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. Elk jaar reiken ze een prijs uit voor de beste afstudeerscriptie over coaching. Deze prijs wordt op donderdag 28 november 2019 uitgereikt tijdens het jaarlijkse NOBCO symposium in Utrecht.

Nominatie Eva van Duin

Eva van Duin, masterstudente Levenslooppsychologie, is genomineerd voor haar onderzoek naar het belang van aandacht voor de psychologische basisbehoeften van coachees (mensen die worden gecoacht) binnen de werkalliantie (de samenwerking) met de coach. De belangrijkste bevindingen van haar longitudinale onderzoek (2 metingen) waren:

  • Coachees die de werkalliantie positiever beoordeelden, rapporteerden een hogere mate van persoonlijke groei en doelrealisatie, dan coachees die de werkalliantie minder positief beoordeelden.
  • De deelaspecten ‘overeenstemming over ‘doelen’ en ‘taken’ van de werkalliantie speelden hierbij een grotere rol dan het deelaspect ‘emotionele betrokkenheid’.
  • De verbanden tussen werkalliantie en de uitkomstmaten initiatief voor persoonlijke groei en doelrealisatie werden verklaard door de mate waarin een coachee zich ondersteund voelde in zijn psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie, verbondenheid).

Ze schreef hierover eerder ook al een kort artikel voor het Tijdschrift voor Coaching.
Bekijk ook het promofilmpje dat ze voor NOBCO heeft gemaakt.

Nominatie Ruud van Dun

Ruud van Dun, masterstudent A&O psychologie, onderzocht bij een groot coachbedrijf ook de rol van de coach-coacheerelatie in verhouding tot de uitkomsten van coaching. De belangrijkste bevindingen van dat onderzoek waren:

  • Coaching kan bijdragen aan het ervaren van meer energie, motivatie en veerkracht, oftewel vitalere medewerkers.
  • Dit is vooral het geval als de relatie die de coach met haar/zijn cliënt opbouwt in de ogen van de coachee goed is.
  • De uitkomsten van coaching via de telefoon en face-to-face coaching zijn vergelijkbaar.

Ruud schreef een kort artikel over zijn onderzoek op de 'Lab'-pagina van het betrokken coachbedrijf.

Meer informatie

Johan Lataster, universitair hoofddocent levenslooppsychologie, was begeleider bij beide scripties. Tweede begeleiders waren resp. Marianne Simons (bij Eva) en Annelie Beijer (bij Ruud).

Lees meer over de NOBCO thesisprijs.

Op de shortlist staan vier genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 28 november 2019 tijdens het jaarlijkse NOBCO symposium in Utrecht.