null Verschenen: Nederlandstalige D2GRIDS nieuwsbrief voorjaar 2020

MST_Game_in_bouw_15038_head_large.jpg
Verschenen: Nederlandstalige D2GRIDS nieuwsbrief voorjaar 2020
Begin 2020 verscheen de tweede Nederlandstalige nieuwsbrief van het internationale project D2Grids (Demand Driven Grids). In de uitgave zijn een tweetal bijdragen opgenomen van medewerkers van de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit.

Inbreng Open Universiteit in project D2Grids

Dit Interreg North-West Europe project, gecoördineerd door Mijnwater BV gevestigd in Heerlen, heeft tot doel om 5e generatie warmte- en koudenetten (5GDHC)-netten in heel Europa uit te rollen. Vijf proeflocaties in Parijs-Saclay (FR), Bochum (DLD), Brunssum (NL), Glasgow en Nottingham (UK) gaan de 5GDHC-netten ontwikkelen.

De Open Universiteit – partner in D2GRIDS - coördineert het ontwerp van een gezamenlijke transnationale uitrolstrategie. Hierin worden ambities en belangrijke stappen gedefinieerd voor de duurzaamheid en schaalvergroting van pilot investeringen, voor de uitrol naar nieuwe gebieden en voor het betrekken van belangrijke doelgroepen.

Om een breed bereik en kennisdeling mogelijk te maken, ontwikkelt de vakgroep Milieuwetenschappen op maat gemaakte opleidingspakketten voor de sector, professionals en beleidsmakers. Verder dragen medewerkers van de vakgroep dragen bij aan de beoordeling van de milieu-impact van de implementatie van 5GDHC-netten.
Dr. Wilfried Ivens is vanuit de vakgroep Milieuwetenschappen binnen D2GRIDS projectleider van werkpakket Long Term. Verder leveren prof. dr. Stefan Dekker en promovendus ir. Stef Boesten inhoudelijke bijdragen aan het project.

Meer weten over D2Grids?

Raadpleeg dan onze webpagina over D2GRIDS.

Meer lezen in de D2Grids nieuwsbrief.