null Vici-beurs voor prof. Göran Sluiter

RW_Mensenrechten_GoranSluiter_14254_head_large.jpg
Vici-beurs voor prof. Göran Sluiter
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft een Vici-beurs toegekend aan Göran Sluiter, hoogleraar bij de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Met deze beurs van anderhalf miljoen euro kan hij de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hij gaat de beurs gebruiken om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om mensen die helpen bij het plegen van internationale misdrijven en mensenrechtenschendingen juridisch ter verantwoording te roepen.

Indirecte aansprakelijkheid

Het recht kent het begrip ‘indirecte aansprakelijkheid’: het afleggen van verantwoording in geval van helpen bij onrechtmatig handelen. Professor Sluiter gaat onderzoeken of het juridisch begrip indirecte aansprakelijkheid afdoende is als het gaat om internationale misdrijven en mensenrechtenschendingen. Sluiter: “Je kunt hierbij denken aan wapens leveren aan Syrië, het financieren van groepen die mensenrechten schenden, maar ook de rol van het Nederlandse leger in Srebrenica. Wanneer is er sprake van helpen of medeplichtigheid? Wat zijn de juridische mogelijkheden om helpers ter verantwoording te roepen? Zijn die mogelijkheden voldoende om hulp bieden aan internationale misdrijven of mensenrechtenschendingen aan te pakken.” Het doel is om het recht en de praktijk van indirecte aansprakelijkheid in kaart te brengen en aan te passen - te verbreden - waar de bescherming van mensenrechten dat vereist.

Geruchtmakende zaken

Het onderwerp sluit nauw aan bij de kennis en ervaring van Sluiter. Als advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers stond hij cliënten, verdachten en slachtoffers bij in vaak complexe, omvangrijke en geruchtmakende zaken als de Rwandese genocide, de Somalische piraterij en benadeelden in de Wilders-zaak. Ook is hij advocaat geweest bij het Internationaal Strafhof (ICC) en hij is nog steeds advocaat bij het VN-Hof in Cambodja. Bovendien nam hij deel aan de rondetafel discussie van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken over onderzoek naar en vervolging in de kwestie “MH 17”.

Vernieuwingsimpuls

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. NWO kent de premie toe aan zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond dat zij met succes een onderzoekslijn kunnen opzetten en als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de NWO-Vernieuwingsimpuls. De andere twee zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs). Sluiter ontving in 2006 al eens een Vidi-beurs van NWO.

Over Göran Sluiter

Göran Sluiter (1970) studeerde in Tilburg (Frans en Economie) en Maastricht (Nederlands recht, specialisatie internationaal recht) en promoveerde 2002 aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift International Criminal Adjudication and the Collection of Evidence: Obligations of States. Tijdens en na zijn studies werkte hij onder meer bij de Universiteit Utrecht (vakgroep internationaal recht), de Universiteit van Amsterdam (vakgroep Strafrecht) en als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbanken van Utrecht en Den Haag. In 2006 werd Sluiter benoemd tot hoogleraar internationaal strafprocesrecht verbonden aan de UvA. Sinds 2010 is hij advocaat, momenteel verbonden aan Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers. Met ingang van 1 februari 2018 is hij benoemd tot hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

Göran Sluiter

Göran Sluiter