null Video-opname dies natalis terugkijken

ALG_DiesNatalis2020_head_large.jpg
Digital Learning
Video-opname dies natalis terugkijken
Op vrijdag 11 december 2020 heeft de viering van de dies natalis 2020 van de Open Universiteit volledig online plaatsgevonden. Het centrale thema was digitalisering. De sprekers tijdens de viering van de dies natalis waren: mr. drs. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ernst-Jan Stigter, CEO Microsoft Nederland, en prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit.

Digitalisering

Ernst-Jan Stigter pleitte in zijn rede voor meer aandacht voor digitale vaardigheden in het onderwijs voor betere kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst. Vervolgens gaf de rector magnificus zijn visie over digitalisering: 'Hoger onderwijsinstellingen moeten de digitale technologie die door de coronacrisis noodzakelijkerwijs versneld in het onderwijs is ingezet, accepteren en verder implementeren in het onderwijs. Uiteraard hoort daarbij ook dat docenten meer kennis moeten krijgen van digitale didactiek.'

Minister: nu tijd voor cultuur van levenslang leren en ontwikkelen

Collegevoorzitter van de Open Universiteit, dr. Karl Dittrich, introduceerde daarna de rede door minister Van Engelshoven. De minister gaf in haar rede onder andere aan dat 'Het nu tijd is voor een levenslange cultuur van leren en ontwikkelen, met kansen voor studenten van alle leeftijden en achtergronden. Precies de opdracht zoals de Open Universiteit die al sinds jaar en dag ziet'.

Uitreiking OU Wetenschapsprijs

Tijdens de diesviering heeft de rector magnificus ook de OU Wetenschapsprijs uitgereikt, dit jaar aan een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goed onderzoek en van wie in de toekomst ook nog veel wordt verwacht. De OU Wetenschapsprijs 2020 is uitgereikt aan dr. ir. Raoul Beunen, universitair hoofddocent bij de faculteit Bètawetenschappen.

Prachtig digitaal ballet als intermezzo

Voorafgaand aan de rede door minister Van Engelshoven werd als intermezzo een indrukwekkend digitaal ballet door visual artist Suzanne van Dongen van Veejays.com opgevoerd.

Opname dies natalis 2020

Kijk de video-opname van de dies natalis terug.