null Volg een van de vier e-minoren Psychologie via Kies op Maat

OW_Werkplekleren_12967_head_large.jpg
Leren
Volg een van de vier e-minoren Psychologie via Kies op Maat
Als student aan een hbo-opleiding kunt u vanaf september 2019 via Kies op Maat een van de vier e-minoren Psychologie van de Open Universiteit volgen. U kunt zo de vrije ruimte in uw hbo-opleiding vullen met een pakket psychologiecursussen op academisch niveau. Bovendien kunt u met drie van de vier e-minoren een traject naar een masteropleiding Psychologie versnellen.

E-minoren Psychologie

Twee e-minoren (Gezondheidspsychologie en Levenslooppsychologie) bevatten cursussen die ook deel uitmaken van de premasters voor de overeenkomstige mastervarianten aan de Open Universiteit. De minor Klinische psychologie telt een aantal cursussen uit de verkorte bacheloropleiding psychologie die voorbereidt op de mastervariant klinische psychologie. Dit betekent dat u met deze e-minoren sneller kunt doorstromen naar deze mastervarianten.

Met de vierde en vijfde e-minor (De basis van de psychologie 1 en 2) kunt u uw psychologische kennis aanzienlijk vergroten zonder een masteropleiding in het vakgebied te ambiëren. Deze e-minor is met name interessant als u een niet-verwante hbo-opleiding volgt (bijvoorbeeld technisch, economisch, educatief of communicatie), maar verwacht dat in het toekomstige beroepenveld psychologische kennis goed van pas kan komen. Of u heeft gewoon interesse in het vakgebied van de psychologie. De minoren van de Basis van de psychologie hebben geen ingangseisen.

Meer informatie

De nieuwe e-minoren starten in september 2019 en de aanmelding is geopend sinds 5 april 2019. Meer informatie treft u aan op www.kiesopmaat.nl bij het onderdeel e-minoren Open Universiteit.