null Vooruitkijken draagt bij aan je prettig voelen

PSY_Blij_12128_head_large.jpg
Geluk
Vooruitkijken draagt bij aan je prettig voelen
Mensen die vooruitkijken en plannen maken, voelen zich prettig, zitten lekker in hun vel. In psychologisch vakjargon: toekomstgericht perspectief gaat gepaard met psychisch welbevinden. Dat schrijven levenslooppsychologen van de Open Universiteit in het meinummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie.

Onderzoek

De psychologen Marianne Simons, Sanne Peeters, Jennifer Reijnders, Mayke Janssens, Johan Lataster en Nele Jacobs hebben onderzoek gedaan bij een groep van ruim vijfhonderd mensen van 20 tot 88 jaar. Deze deelnemers vulden een vragenlijst in die inzicht gaf in de mate waarin zij met concrete plannen en doelstellingen aan hun toekomst dachten. Daarnaast rapporteerden zij ook hun algemene levenstevredenheid, evenals de door hen in de afgelopen week ervaren positieve en negatieve emoties. Deze laatste maten werden gebruikt om psychisch welbevinden in kaart te brengen.

Twee-continuamodel

De onderzoekers zijn vertrokken vanuit het zogenoemde twee-continuamodel van mentale gezondheid van de Amerikaanse psycholoog Corey Keyes. Dat model maakt onderscheid tussen psychisch welbevinden en de aan- of afwezigheid van psychische klachten. Het suggereert dat mensen zich ondanks psychische klachten toch goed kunnen voelen door factoren die het psychische welbevinden bevorderen.

Plannen maken

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een positieve associatie is tussen toekomstgericht tijdsperspectief en psychisch welbevinden. Er is weliswaar geen verband gevonden tussen toekomstgericht tijdsperspectief en psychische klachten, maar de onderzoekers merken op dat het verbeteren van psychisch welbevinden wel kan bijdragen om behandeling van psychische klachten effectiever te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld toekomstgerichte interventies waarbij cliënten worden begeleid in het maken van plannen om gestelde doelen te bereiken.

Positieve psychologie

De auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit. De positieve psychologie is een belangrijke inspiratiebron voor het wetenschappelijk onderzoek van de vakgroep. Dat onderzoek richt zich met name op het in kaart brengen van factoren in het dagelijks leven die samenhangen met positieve geestelijke gezondheid en die deze positief beïnvloeden.