null Stimuleren: Wat kun je doen als ouder om het studiesucces van je kinderen te vergroten

OW_OuderHuiswerk_14454_head_large.jpg
Leren
Stimuleren: Wat kun je doen als ouder om het studiesucces van je kinderen te vergroten
Wat is de rol van de ouderlijke bemoeienissen met de studie op de academische prestaties van de kinderen? Lisa Boonk, buitenpromovendus bij het Welten-instituut, heeft een groot aantal studies op dat vlak naast elkaar gelegd. Het vaakst werd vastgesteld dat er een verband is tussen de verwachtingen en ambities van de ouders en de prestaties van hun kinderen. Boonk publiceerde de resultaten van haar literatuuronderzoek samen met haar begeleiders vanuit het Welten-instituut: Jérôme Gijselaers en Saskia Brand-Gruwel. De resultaten zijn gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Educational Research Review.

Groot aantal studies

Boonk vond en vergeleek 75 studies naar dit onderwerp die allemaal verschenen tussen 2003 en 2017. Naast het al genoemde belang van de verwachtingen en ambities, stelde ze onder andere vast dat de studies laten zien dat ouderlijke bemoeienissen (parental involvement) niet afnemen als de kinderen ouder worden, maar wel van aard veranderen. Sommige studies gaan in tegen de vooronderstelling dat er een direct verband is tussen de ouderlijke bemoeienissen en het studiesucces. Niet alle vormen van bemoeienissen hebben een positief effect en de studies laten ook zien dat er verschillen zijn tussen etnische groepen voor wat betreft het verband tussen de twee.

Wat kunnen ouders doen?

Wat zijn dan de dingen die je als ouders kunt doen met de meeste kans op succes? Volgens de studies die Boonk naast elkaar legde zijn de meestbelovende acties: (a) thuis veel lezen, (b) hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de academische prestaties van je kinderen, (c) praten met je kinderen over school en (d) kinderen aanmoedigen en steunen bij het leren.

Het artikel A review of the relationship between parental involvement indicators and academic achievement van Lisa Boonk, Jérôme Gijselaers en Saskia Brand-Gruwel was tot 20 april 2018 beschikbaar voor download van de website van Educational Research Review.