null We kennen de prijs, maar kennen we ook de waarde van onderwijs?

OW_KostenWaardenOnderwijs_14575_head_large.jpg
We kennen de prijs, maar kennen we ook de waarde van onderwijs?
Prijs en waarde zijn niet hetzelfde, maar hangen wel nauw met elkaar samen. Dat is ook het geval als het over onderwijs gaat. In de loop der jaren heeft de bedrijfsmatige, economische benadering van onderwijs de overhand gekregen. Maar naast een prijs, heeft onderwijs ook een publieke waarde. Hoe kunnen we meer balans brengen in de afweging van de energie die we in onderwijs steken en de opbrengsten die dat oplevert. Hoe vertalen dit soort inzichten zich naar de dagelijkse praktijk? Marc Vermeulen, hoogleraar Onderwijssociologie bij de Open Universiteit, gaat dieper in op deze thematiek tijdens het congres Finance in het onderwijs dat plaatsvindt op 5 juni 2018 in het Spant in Bussum. 

Onderwijs heeft ook een publieke waarde

Lang geleden schreef Jo Ritzen het boek 'wat is onderwijs ons waard'. Dat was eigenlijk de eerste serieuze economische analyse van de waarde van onderwijs. Daarna zijn er velen gevolgd en die hebben een steeds scherper maar ook benauwder beeld opgeleverd van de waarde. Bedrijfsmatige argumenten kregen de overhand en dat verschraalde het beeld. Tijd om meer balans te brengen. We moeten - zonder de bedrijfsmatige redenering af te zweren - naar een bredere afweging van de energie die we in onderwijs steken en de opbrengsten die ons dat oplevert. Een publieke waarde benadering van onderwijs biedt hiervoor goede aanknopingspunten. Op papier komen we daar al een aardig eind mee, maar hoe vertalen dit soort inzichten zich meer naar een dagelijkse praktijk? Kunnen we ook wat hardere metingen doen van inspanningen en opbrengsten en hoe wegen we die tegen elkaar af? Prijs en waarde zijn niet hetzelfde maar hangen wel samen, ook in het onderwijs.

Marc Vermeulen is hoogleraar bij de Open Universiteit en de Universiteit Tilburg en is tevens werkzaam bij TIAS. 
Het congres Finance in het onderwijs is een platform voor directie, financiële professionals en bestuurders werkzaam in de onderwijssector. Op het congres komen de laatste ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs aan de orde.