1728 Items
15 januari 2021

Is biodiversiteit van levensbelang of een politieke keuze?

Steeds meer studies laten zien dat het niet bepaald rooskleurig is gesteld met de natuur en biodiversiteit in Nederland. Veel soorten gaan achteruit. Voor soorten die voorkomen in agrarisch land of...
15 januari 2021

Raoul Beunen over nieuwe stikstofvergunningen op NPO Radio 1

In mei 2019 sneuvelde het Nederlandse stikstofbeleid. Dat leidde tot een crisis in de bouw en de agrarische sector omdat er geen nieuwe vergunningen voor stikstofuitstoot meer konden worden afgegev...
14 januari 2021

Zelftoets: 'is online studeren iets voor mij?'

Studie-uitval is een bekend probleem in het online hoger onderwijs. Een van de oorzaken is onderschatting van wat online studeren inhoudt. Laurie Delnoij, onderzoekster bij de Open Universiteit, we...
12 januari 2021

Studenten met grit doen het beter, ook online

Maak je altijd af wat je begint? Goede kans dat je dan hoog scoort op de karaktertrek 'grit'. Die blijkt een belangrijke rol te spelen bij het succes van studenten in afstandsonderwijs.
11 januari 2021

Kankerpatiënten waarderen extra ondersteuning

Een speciale consulent die klaar staat met advies voor kankerpatiënten. Patiënten en zorgprofessionals zijn er blij mee, blijkt uit onderzoek. Wie gediagnosticeerd wordt met kanker heeft een hoop ...
11 januari 2021

Hoe kunnen pensioenfondsen ervoor zorgen dat hun emails worden gelezen?

Plannen voor het pensioen… De meeste mensen houden zich daar niet mee bezig en dat kan negatief uitpakken voor hun financiële toekomst. Om dit verontrustende gebrek aan interesse aan te pakken, zou...
7 januari 2021

Promotie: Servicekwaliteit van vitaal belang voor klantbehoud Ghanese hotels

De zakenwereld van vandaag wordt gekenmerkt door stevige concurrentie. Veel hotels in opkomende markten, zoals die van Ghana, krijgen te maken met allerlei vormen van concurrentie die terug te voer...
7 januari 2021

Promotie: Management Ghanese hotels moet getraind worden in marktoriëntatie

De toerismesector van de Ghanese economie maakt een aanzienlijke groei door en wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse toeristen. Hotels spelen daar een cruciale rol in. Ze bieden gastvrijhe...
7 januari 2021

COVID-19 maatregelen en probleemgedrag in verpleeghuizen

De COVID-19 maatregelen van dit voorjaar hebben in verpleeghuizen geleid tot zowel een toename als een afname van probleemgedrag bij bewoners. Maar een toename van probleemgedrag kwam wel vaker voo...
5 januari 2021

Online informatiemiddag Onderwijswetenschappen

Op woensdag 20 januari 2021 is er een online informatiemiddag van de Faculteit Onderwijswetenschappen voor studenten Onderwijswetenschappen en belangstellenden.
5 januari 2021

OU-Onderwijsproduct van het jaar: Peerreview software

Ieder jaar kiest de Open Universiteit op haar interne 'Dag van het onderwijs' het OU-onderwijsproduct van het jaar. Dat is een onderwijsproduct waar in dat jaar aan gewerkt is of nog aan gewerkt wo...
4 januari 2021

Publicatie: Steden zijn de baas in de nieuwe verstedelijkte wereld

We leven in 'de eeuw van de stad'. Momenteel woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden en deze urbanisatietrend gaat onverminderd door. De ontwikkeling van steden, waar ook ter wer...
4 januari 2021

Podcast over ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Migchiel van Diggelen, onderzoeker bij de Open Universiteit, was te gast in een podcast van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs ECBO over Ontwikkelingsgericht begeleiden. In de ECBO-podcastserie ...
4 januari 2021

Gratis webinar: Didactiek van online onderwijs

Op 7 januari 2021 van 19.00 tot 20.00 uur verzorgt Kim Dirkx een webinar Didactiek van online onderwijs. Hoe maak je online onderwijs dat aansluit bij het leerproces van de leerling of student? En ...
21 december 2020

Gezond gedrag volhouden? Kies voor een gezonde uitdaging die bij je past!

Webcolumn Gezondheidspsychologie - door Trijntje Völlink en Lilian Lechner - december 2020
21 december 2020

Zijn werkgevers blij met lange thuiswerkdagen?

'Gedwongen autonomie', zo noemt Prof. Dr. Tinka van Vuuren het thuiswerken tijdens de coronapandemie. Als hoogleraar vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit geeft ze een wetenschappelijke ki...
17 december 2020

Informatiebijeenkomst aankomende studenten faculteit Rechtswetenschappen

In februari is het zover: dan begin je aan je bacheloropleiding of masteropleiding Rechtswetenschappen of Schakelzone Recht. Alvast van harte welkom aan de Open Universiteit, en in het bijzonder aa...
17 december 2020

Roland Klemke hoogleraar technologie-ondersteund leren en innoveren

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Roland Klemke benoemd tot hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren in het Hoger Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 januari ...
16 december 2020

Europese financiering voor onderzoek naar gebruik AI bij klimaatadaptatie

Het grote Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 stelt uit de geldpot voor een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst bijna 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project EIFFEL. Daarin ...
16 december 2020

Spreekrecht slachtoffers weinig empirisch onderbouwd

De voorgenomen verschijningsplicht voor verdachten, waarbij een slachtoffer zich in de rechtszaal rechtstreeks tot de verdachte kan wenden, blijkt onvoldoende empirisch onderbouwd. Dat concluderen ...