null Webinar (de)stigmatisering van verslaving

PSY_Transgender_Zelfstigmatisering_14628_head_large.jpg
Webinar (de)stigmatisering van verslaving
De sectie Verslavingspsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) organiseert samen met Arjan Bos, decaan van de faculteit Psychologie bij de Open Universiteit, en Samen Sterk zonder Stigma een webinar over (de)stigmatisering op donderdag 18 juni. Deelname staat open voor NIP-leden.

Over het webinar

Het webinar '(De)stigmatisering van verslaving en andere psychische aandoeningen: wetenschappelijk overzicht en praktische handvatten voor hulpverleners' wordt gehouden op donderdag 18 juni van 19.30 tot 20.45 uur. Aanmelding kan via de website van het NIP. Deelname is gratis en alleen voor NIP en SPS-NIP leden. Accreditatie is aangevraagd.

Programma

Wat is stigmatisering en welke invloed heeft stigma op mensen met een psychische aandoening? Wat weten we hierover op basis van wetenschappelijk onderzoek? Hoe ziet destigmatisering eruit en welke (praktische) rol kunnen hulpverleners hierbij spelen? Tijdens dit webinar geven prof. dr. Arjan Bos, Luca Koppen en Roy Leunen het antwoord op deze vragen vanuit drie verschillende perspectieven.

Sprekers

Arjan Bos is behalve decaan ook hoogleraar Klinische psychologie aan de OU. Zijn onderzoek is gericht op de relatie tussen stigmatisering, zelfwaardering en eenzaamheid, en de psychische klachten (bijvoorbeeld depressie) die mensen hierdoor krijgen. Daarnaast ontwikkelt hij met zijn vakgroep interventies om deze problemen te voorkomen of te reduceren.

Luca Koppen en Roy Leunen zullen ingaan op de interventies die Samen Sterk zonder Stigma heeft ontwikkeld. Luca Koppen is medisch antropologe en Roy Leunen is hulpverlener, aankomend socioloog en ervaringsdeskundige. Samen Sterk zonder Stigma zet zich in voor destigmatisering van psychische aandoeningen, ook in de ggz. Bijna een kwart (22,3 procent) van alle stigmatiserende ervaringen wordt namelijk opgedaan in de ggz.