null Webinar Natura 2000 dag

NW_Webinar_Natura_2000_head_large.jpg

Webinar Natura 2000 dag

Op 21 mei 2024 is het Natura 2000 dag. Op die dag zullen prof. dr. ir. Raoul Beunen en mr. dr. Sander Kole in een webinar uitgebreid vertellen over de bescherming van dit Europese netwerk van natuurgebieden. Het webinar start om 19.00 uur en is via Microsoft Teams te volgen. Je kunt je nu aanmelden.

Inhoud

Natura 2000 is het Europese netwerk van meer dan 27.000 beschermde natuurgebieden die samen zo’n 18% van het landoppervlak van de EU beslaan en zo’n 9% van de zeeën. Het omvat grote en bekende gebieden zoals de Waddenzee of de Veluwe, maar ook kleine en veel minder bekende gebiedjes zoals de Kunderberg, vlak bij de Open Universiteit net ten zuiden van Heerlen. Het doel van dit netwerk is behoud van de diversiteit aan plant- en diersoorten en hun leefgebieden en het beschermen en herstellen van alle diensten die natuurgebieden ons bieden, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor recreatie en toerisme, beschikbaarheid van schoon drinkwater en een klimaatbestendig landschap. De basis voor het Natura 2000 netwerk is al in 1979 gelegd en inmiddels kunnen we dus terugkijken op 45 jaar Europese natuurbescherming. In die tussentijd is veel bereikt. Heel veel studies laten zien dat Natura 2000 een enorme impuls heeft gegeven aan natuurbescherming in Europa. Tegelijkertijd laten die studies ook zien dat de uitvoering van het beleid verbeterd moet worden. De recente discussies over de stikstofproblematiek en de EU Natuurherstelwet maken ook duidelijk dat bescherming van natuur en milieu geen vanzelfsprekendheden zijn en dat er nog veel moet gebeuren om de ambities ten aanzien van behoud en herstel van natuur werkelijkheid te maken.

Over de sprekers

Prof dr. Raoul Beunen is hoogleraar omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Hij doet al jaren onderzoek naar de evolutie van het natuurbeleid, met specifieke aandacht voor Natura 2000. Hij wordt regelmatig gevraagd om duiding te geven bij actuele ontwikkelingen over het natuurbeleid op radio en tv en in landelijke en regionale dagbladen. Bij de Open Universiteit verzorgt hij onder meer de cursussen Aarde, mens en milieu 2, Omgevingsbeleid en Burgerinitiatieven en duurzaamheid. 

Mr. dr. Sander Kole is universitair hoofddocent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Hij publiceert regelmatig over het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht - in het bijzonder over de bescherming van soorten en Natura 2000-gebieden - in De Gemeentestem, het Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht en het jurisprudentietijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen. Bij de Open Universiteit verzorgt hij het mastervak Omgevingsrecht.

Aanmeldinformatie

Iedereen is welkom bij dit webinar. Het start op dinsdag 21 mei 2024 om 19.00 uur en is te volgen via Microsoft Teams. Tijdens de sessie kun je vragen stellen via de chatfunctie. Je kunt je aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. Je ontvangt op 20 mei 2024 een reminder en een link om deel te nemen. De duur van de het webinar is circa 90 minuten.