CW_MndGesch_PrikkelendErfgoed_head_large.jpg
Webinar: Prikkelend erfgoed, navigeren tussen 'wij' en 'zij'
Op donderdag 29 oktober 2020 vond het webinar 'Prikkelend erfgoed' in het kader van de Maand van de geschiedenis plaats. Het thema in 2020 is Oost/West. Bekijk het webinar terug.

Historische figuren

De jarenlange protesten tegen de verheerlijking van de als filantroop én slavenhandelaar bekendstaande Edward Colston in Bristol bereikten in 2020 een voorlopig hoogtepunt: zijn standbeeld werd omvergehaald en bij de haven in het water gegooid. In Nederland kreeg deze actie navolging. Diverse standbeelden van historische figuren met een link naar het koloniale verleden werden beklad. Erfgoed kan prikkelen, maar ook steken. Waar een monument voor sommigen bijdraagt aan hun identiteit, roept het bij anderen behoorlijk wat weerstand op. Door alternatieve interpretaties en nieuwe vormen van erfgoedvorming kan erfgoed echter ook worden gebruikt om recht te doen aan meerdere perspectieven.

Verschillende perspectieven

In dit webinar verkennen we deze mogelijkheden aan de hand van sporen van 'de West' in Nederland. Marijke Huisman (Universiteit Utrecht) geeft een korte lezing over sporen van slavernij in de Nederlandse historische cultuur. Ze zal daarbij ingaan op enkele publiekshistorische projecten die expliciet gericht zijn op de insluiting van niet-Europese perspectieven. Vervolgens gaan we in gesprek met Petra Robben (Stadsmuseum Tilburg) over de actuele discussies rond Peerke Donders: een priester die in de negentiende eeuw als missionaris naar Suriname trok en in 1982 zalig werd verklaard. Waarom werd er in 1926 een standbeeld ter ere van deze geestelijke in Tilburg geplaatst? Hoe werd dit ontvangen? En hoe kijken inwoners van de stad er tegenwoordig tegenaan? Aan de hand van deze casus zullen we tevens laten zien hoe je aan de hand van één tastbaar erfgoedobject gevoelige geschiedenis kan bespreken in de samenleving.

Dit webinar is tevens een activiteit van het meesterschapsteam cultuureducatie.