Wiens erfgoed!?
Contacten tussen oost en west

Steeds vaker zien we in de samenleving discussie ontstaan over de dominante betekenis van cultureel erfgoed. Maar van wie is erfgoed eigenlijk? Wie voelt zich aangesproken en wie niet? In het kader van de Maand van de geschiedenis 2020 gaan we op zoektocht naar het WIJ en ZIJ in de geschiedenis van cultureel erfgoed.

Het denken in ‘wij’ en ‘zij’ is in de Nederlandse en Belgische geschiedenis sterk verbonden met het kolonialisme, maar is ook zichtbaar in het denken over de Opstand of de Tweede wereldoorlog. Door te kijken naar het spanningsveld tussen erfgoed, (nationale) identiteiten en dekolonisatie staan we stil bij verschillende perspectieven en verhalen. Daarnaast werpen we licht op wat de termen ‘wij’ en ‘zij’ betekenen, wat ze doen in onze samenleving en hoe de scheidslijn ooit is ontstaan.

Maand van de geschiedenis

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement in Nederland. Honderden culturele, literaire, onderwijs en mediaorganisaties brengen de geschiedenis onder de aandacht. In oktober 2020 staat het thema Oost/West centraal.

Kijk naar de bijdragen en evenementen die de Open Universiteit organiseert.