null Webinar: Stikstofproblematiek

RW_SanderKole_Stikstofproblematiek_head_large.jpg
Samenleving
Webinar: Stikstofproblematiek
De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op maandag 7 juni 2021 gaat mr. dr. Sander Kole, universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht in op de stikstofproblematiek. Het webinar start om 19.00 uur en is middels een livestream te volgen. U kunt zich nu aanmelden.

Inhoud

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de befaamde PAS-uitspraken gedaan. Als gevolg van die uitspraken werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverbindend verklaard. Dit heeft geleid tot de zogenaamde stikstofcrisis. De vergunningverlening voor activiteiten die stikstof veroorzaken kwam praktisch tot stilstand. Om die crisis op te lossen heeft het kabinet een structurele aanpak van de van de stikstofproblematiek in Nederland aangekondigd. Tijdens het webinar zal uitvoerig worden ingegaan op de verschillende aspecten van de voorgestelde structurele aanpak. Daarbij zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de vraag of de voorgestelde aanpak verenigbaar is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn en of de stikstofproblematiek inderdaad wordt opgelost.

Aanmeldinformatie

Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op maandag 7 juni 2021 om 19.00 uur en is te volgen middels een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. U kunt zich aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt op 7 juni een link om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 6 juni. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker

Mr. dr. Sander Kole is universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Hij publiceert regelmatig over het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht - in het bijzonder over de bescherming van soorten en Natura 2000-gebieden - in De Gemeentestem, het Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht en het jurisprudentietijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen. Bij de Open Universiteit verzorgt hij samen met mr. Rick Bronsema het mastervak Omgevingsrecht.