null Onderzoeksinstituut Welten en de bouwsector

OW_WeltenBouw_12032_head_large.jpg
Leren
Onderzoeksinstituut Welten en de bouwsector
De Open Universiteit en opleiden voor de bouwsector... dat is waarschijnlijk een combinatie waar je niet meteen aan denkt. Toch is de OU wel degelijk actief in deze sector. Onderzoekers van onderzoeksinstituut Welten ontwikkelen samen met Europese partners innovatief lesmateriaal voor de bouw. Dat lesmateriaal richt zich op het gebied van veiligheid en gezondheid, managementvaardigheden en werkprocessenoriëntatie.

Europese samenwerking

Binnen het onderzoeksinstituut Welten zijn het afgelopen jaar drie Europese projecten gestart waarin online trainingsmateriaal wordt ontwikkeld voor de bouw.

Veiligheid en gezondheid in de bouw

Het eerste project, getiteld H&S games, wil bouwvakkers en bouwvakkers-in-opleiding de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvaardigheden voor bouwterreinen aanleren. Dit gebeurt door middel van innovatieve methoden zoals serious games. Er wordt een online training tool ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In die training tool zitten mini-games om zo het mobiel leren te vergemakkelijken voor gebruikers.

Managementvaardigheden

In de bouwsector is het gebruikelijk dat een goede vakman gedurende zijn carrière promoveert tot leidinggevende. Vaak mist hij echter specifieke vaardigheden die nodig zijn voor zo'n positie. Bijvoorbeeld teamwork, leiderschap, communicatievaardigheden of probleemoplossing. In het (technische) bouwonderwijs ontbreekt immers vaak de training in deze soft skills. Het project, Soft Skills for Hard Hats, ontwikkelt trainingsmateriaal specifiek voor deze groep om hen deze 'zachte vaardigheden' aan te leren.

Werkprocesoriëntatie

Leerlingen die een beroepsopleiding volgen voor de bouwsector moeten tijdens hun opleiding goed zicht krijgen op de werkprocessen in die sector. Een goede oriëntatie op deze processen bepaalt namelijk mede hun slagingskans op de arbeidsmarkt. Het onderzoeksinstituut Welten is samen met vijf Europese partners een project gestart gericht op betere werkprocesoriëntatie in het middelbaar onderwijs voor de bouw. In het project wordt onder andere een app ontwikkelt in zeven talen die ertoe moet leiden dat in heel Europa meer en betere aandacht wordt besteed aan werkprocesoriëntatie in de opleiding. Lees mee over dit WinApp project.

Alle drie de projecten worden gesteund door de Europese Commissie (Erasmus+).