null Wetenschappers Open Universiteit ingeschakeld voor WODC-onderzoek naar staatsnoodrecht

RW_Binnenhof_14709_head_large.jpg
Wetenschappers Open Universiteit ingeschakeld voor WODC-onderzoek naar staatsnoodrecht
Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voeren onderzoekers, verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit, een 'quick scan' uit op het Nederlands staatsnoodrecht. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van aanpassingen en/of aanvullingen van voorstellen voor modernisering van het staatsnoodrecht die door het kabinet in 2018 werden aangekondigd.

Onderzoekers Open Universiteit

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Laurens van Apeldoorn, Jasper Doomen, Reijer Passchier, Mirjam van Schaik en Samantha Daniëls (UvA). In 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan over de herziening van het staatsnoodrecht, waarin de regering wordt verzocht een evaluatie van het huidige staatsnoodrecht aan te bieden. Het onderzoek is onderdeel van de uitvoering van de motie. De bevindingen van de 'quick scan' zijn voor het ministerie van Justitie en Veiligheid een bouwsteen om, samen met de betrokken ministeries, te bezien in hoeverre en hoe het staatsnoodrecht gemoderniseerd kan worden.

Verbeterpunten staatsnoodrecht

Het kabinet ziet een aantal verbeterpunten voor het functioneren van het staatsnoodrecht. Zo zijn noodbevoegdheden op onderdelen verouderd, is de directe inzet van noodbevoegdheden door ministers wenselijk en de betrokkenheid van het parlement bij de inzet van noodbevoegdheden niet optimaal geregeld. De COVID-19 crisis heeft de behoefte aan modernisering van het staatsnoodrecht versneld. De onderzoekers bekijken in hoeverre de voorstellen voor modernisering van het staatsnoodrecht die het kabinet aangekondigd heeft, aanpassing en/of aanvulling behoeven in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s uit 2020.

WODC

Het WODC is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC doet zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit doen door erkende instituten en universiteiten, ter ondersteuning van beleid en uitvoering. De 'quick scan' staatsnoodrecht die wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Open Universiteit zal eind oktober 2021 worden afgerond.