null Wilma Dreissen benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht

ALG_Diesviering_redeAnjaOskamp_13106_head_large.jpg
Wilma Dreissen benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Wilma Dreissen benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht. De aanstelling heeft een omvang van 1,0 fte. De ingangsdatum is 1 september 2020.

Straf- en strafprocesrecht

De ontwikkeling van de natiestaat tot een netwerksamenleving roept fundamentele vragen op over de architectuur en inrichting van de publieke samenleving en de functie van de publieke machtsuitoefening. Als leerstoelhouder zal mr. dr. Wilma Dreissen zich bezighouden met onderzoek naar de normering van waarheidsvinding in juridische procedures, in het bijzonder de strafrechtelijke procedure. Tevens zal Dreissen mee ontwikkelen aan het interdisciplinair onderzoek 'De veilige stad' en de onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, zoals jeugdrecht, drugsbeleid, de rol van de politie en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

Over Wilma Dreissen

Mr. dr. Wilma Dreissen (Geleen, 1966) promoveerde in 2007 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift getiteld 'Bewijsmotivering in strafzaken'. Sinds 2009 is zij universitair hoofddocent binnen de sectie straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit. Tot 2014 was zij voorzitter van de vakgroep Strafrecht en vanaf dat moment, tot 2016 voorzitter van de vakgroep Strafrecht, Internationaal en Europees recht. Van 2016 tot 2018 bekleedde Dreissen de functie coördinator onderwijs en was zij programmaleider voor de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is Dreissen sinds 2009 rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg.