ALG_Dies_2018_head_large.jpg

Dies natalis 2018 en rectoraatsoverdracht

Op vrijdag 14 december 2018 vond de viering van de 34e dies natalis en de rectoraatsoverdracht bij de Open Universiteit plaats, in Theater Heerlen. Thema van de dies was transitie. De sprekers waren: prof. dr. Ada Pellert, rector magnificus FernUniversität Hagen; prof. mr. Anja Oskamp, rector magnificus Open Universiteit; en prof. dr. Nele Jacobs, hoogleraar Levenslooppsychologie Open Universiteit. Zij belichtten het thema vanuit hun eigen perspectief.

Tijdens de diesviering reikte de rector magnificus ook de OU Wetenschapsprijs 2018 voor beste dissertatie uit aan dr. Roy Willems. Vervolgens vond de rectoraatsoverdracht plaats. Per 1 januari 2019 is prof. dr. Theo Bastiaens de rector magnificus van de Open Universiteit. (Programma en fotoalbum dies natalis 2018)

Redes

De teksten van de redes die uitgesproken zijn op de dies natalis zijn beschikbaar. De Nederlandstalige redes zijn vertaald in het Engels.

Prof. dr. Anja Oskamp, rector magnificus Open Universiteit

Prof. dr. Ada Pellert, rector magnificus FernUniversität in Hagen 

Prof. dr. Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie

Prof. dr. Theo Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit

Opname dies natalis 2018

Eerdere diesvieringen