ALG_DiesNatalis2021_head_large.jpg
Dies natalis 2021
360° kijk op gezondheid
In het academisch jaar 2021-2022 viert de Open Universiteit haar 37-jarig bestaan. Op vrijdag 24 september 2021 vindt de viering van de 37e dies natalis plaats in Theater Heerlen. Het thema van deze dies is '360 graden kijk op gezondheid'. De academische zitting begint om 15.00 uur en is via livestream te volgen.

Thema

Maatschappelijk relevant zijn in onderwijs en onderzoek, waar kan dat beter dan op het terrein van gezondheid? Ook de Open Universiteit geeft onderwijs en doet interdisciplinair onderzoek naar de complexe vraagstukken in de publieke gezondheid en zorg. Hoe kunnen we de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden aanpakken? Kunnen we met data-analyse ziektes opsporen nog voor er klachten zijn? Wat is een gezonde leefomgeving? Het is essentieel om altijd vanuit verschillende invalshoeken, 360 graden, te kijken naar gezondheid en de zorg van de toekomst.

Redes

Sprekers zijn: prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit.

Eredoctoraat

Tijdens de academische plechtigheid overhandigt de Open Universiteit een eredoctoraat aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De erepromotor is prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit.

OU Wetenschapsprijs

Volgens traditie wordt tijdens de viering ook de OU Wetenschapsprijs uitgereikt aan een onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties.

De genomineerden zijn:

  • dr. Sung-Shik Jongmans (faculteit Bètawetenschappen)
  • dr. Wim Lambrechts (faculteit Managementwetenschappen)
  • dr. Reijer Passchier (faculteit Rechtswetenschappen)
  • dr. Denise Peels (faculteit Psychologie)
  • dr. Nathalie Zonnenberg (faculteit Cultuurwetenschappen)

Programma

14.15 uur Ontvangst
15.00 uur
  • Opening en rede door prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus
  • Diesrede door prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
  • Uitreiking eredoctoraat aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie. Erepromotor is prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie
  • Uitreiking van de OU Wetenschapsprijs 2021.
16.30 uur Receptie

Dies natalis terugkijken

U kunt de academische zitting hieronder terugkijken.

 

Symposium

Voorafgaand aan de viering van de dies natalis vindt een symposium plaats rond hetzelfde thema. Donderdagmiddag 23 september staat bij het symposium de digitale transformatie van de zorg centraal, vrijdagochtend 24 september ligt de focus op cure, care en gezondheidsbevordering in de regio. Het symposium is via livestream te volgen. Meer informatie staat op 'Symposium - 360° kijk op gezondheid'.

Eerdere diesvieringen