PSY_PDL_TheoriePraktijk_15508_head_large.jpg
Een unieke combinatie van theorie en praktijk
In deze praktijkleergang, een uitgekiende combinatie van leren en persoonlijke groei, van theorie en praktijk, ontwikkel je dynamisch leiderschap, bij jezelf én anderen in je team! Het stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid, oplossingsgericht werken en het behouden van de eigen regie over je werk en leven. Lees onderstaand meer over de wijze waarop we dit realiseren.

Theorie

De theoretische basis bestaat uit de module 'Proactiviteit op het werk', ontwikkeld door prof. dr. Karen van Dam en dr. Joris Ruysseveldt, beiden verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit. Thema’s zijn onder meer proactieve adaptatie, persoon-omgevingsmatch, job crafting, ondernemerschap, leiderschap, creativiteit en innovatie, maar ook de schaduwzijden van proactief gedrag.

Praktijk

Het praktijkprogramma wordt verzorgd door Marjolein van der Maesen en Sander van der Sleen van Kwatee Coaching en Training. In dit deel van het programma sta je uitgebreid stil bij jezelf. Hoe staat het met je huidige ontwikkeling en je werksituatie? Waar liggen je kwaliteiten en talenten en door welke drijfveren worden deze gestuwd? Wat zijn je doelen en ambities en hoe kan ik daar invulling aan geven. Het is een proces van bewust worden én toepassen. Ontdek hoe je meer grip krijgt op je gedrag; waar helpt het je en waar zit het je in de weg, zowel in je dagelijkse werk als bij het volgen van je ambities.