null Informatica studiedag

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Leren
Informatica studiedag
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.
Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT. In de middag is er een speciaal programma voor deze doelgroep.

In principe worden zoveel mogelijk studie-activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid verplicht of wenselijk is op de Informatica studiedagen ingepland, zodat het voldoende is om één keer per kwartiel persoonlijk aanwezig te zijn. De Informatica studiedagen worden georganiseerd door de vakgroep Informatica en de vakgroep Informatiekunde samen met de Studievereniging TouW.

Informatica studiedag geheel online

In verband met de coronamaatregelen zal ook de volgende Informatica studiedag in het najaar van 2021 geheel online plaats vinden. Het is ons weer gelukt om een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma Informatica studiedag op 3 september

In de Programmaflyer Informatica studiedag 3 september staan toelichtingen bij alle sessies. Deelname aan de studiedag is gratis. Meld je aan via het aanmeldingsformulier.

 • Vanaf 14.30 uur - Inloggen
   
 • 14.50 - 14.55 uur - Opening en welkom
   
 • 15.00 - 16.30 - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)
  Cursusbijeenkomsten
  (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
  - *Computernetwerken
  - *Datastructuren en algoritmen
  - *Design for change
  - *Logica en informatica
  - *System verification and testing
  - *Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd

  Open sessies
  - Afstudeerbijeenkomst Master CS/SE
  - Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (II)
  - Informatiesessie over de nieuwste run van het optionele vak "Uitnodigende Exacte Vakken”
  - Intervisiesessie Voorbereiden afstuderen bachelor Informatica en Afstudeerproject
  - Introductiebijeenkomst nieuwe bachelorstudenten en Inleiding informatica - deel I
  - Testar
  - Voorlichtingsbijeenkomst afstuderen master CS en SE
   
 • 16.45 - 17.30 uur - Plenaire sessie
  Softwareontwikkeling bij ICTU. Hoe we het veelkoppig monster van softwareontwikkeling voor de Nederlandse overheid de baas blijven – Eric Nieuwland (ICTU)
   
 • 17.30 - 18.30 uur - Pauze
  - Babbelen met TouW studievereniging
  - Discord channel (van en voor studenten, maak Discord account aan)
 • 18.30 - 20.00 uur - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)
  Cursusbijeenkomsten
  (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
  - *Functioneel programmeren
  - *Object georiënteerd programmeren 
  - *Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica
  - *Software engineering (IB3112) 
  - *Software security
  - *Strategisch informatiemanagement 

  Open sessies- Afstudeerbijeenkomst masters CS en SE
  - Informatiebijeenkomst nieuwe masteropleiding Artificial Intelligence
  - Inleiding informatica – deel II
  - Introduction in LaTeX
  - Logica, verzamelingen en relaties

Aanmelden

Deelname aan de studiedag is gratis. Meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Terugblik

Bekijk de korte video-impressie van een eerdere Informatica studiedag op YouTube of in onze videobank.