null Informatica studiedag

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Leren
Informatica studiedag
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.
Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT. In de middag is er een speciaal programma voor deze doelgroep.

In principe worden zoveel mogelijk studie-activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid verplicht of wenselijk is op de Informatica studiedagen ingepland, zodat het voldoende is om één keer per kwartiel persoonlijk aanwezig te zijn. De Informatica studiedagen worden georganiseerd door de Vakgroep Informatica samen met de Studievereniging TouW.

Informatica studiedag op 4 september geheel online

In verband met de Corona pandemie zal de studiedag op de middag en avond van vrijdag 4 september 2020 geheel online zijn. We streven er naar weer een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma Informatica studiedag op 4 september

In de Programmaflyer Informatica studiedag 4 september 2020 staan toelichtingen bij alle sessies.

 • 14.50 uur - Opening en welkom (Remko Helms, programmaleider Informatiekunde)
 • 15.00 - 16.30 uur
  Parallelle sessies
  - Introductiebijeenkomst nieuwe studenten
  - Cursusbijeenkomst Computernetwerken (Greg Alpar, Bernard van Gastel)
  - Cursusbijeenkomst Datastructuren en algoritmen (Stijn de Gouw)
  - Intervisie BA VAF/AF (Harrie Passier)
  - Cursusbijeenkomst Design for change, startbijeenkomst (Sylvia Stuurman)
  - Cursusbijeenkomst System Verification and Testing, deel 1 (Stefano Schivo)
  - Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd
  - Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders Master CS / SE:
    Sessie met voorlichting over afstudeerproject (Fabian van de Broek)
    Sessie (Josje Lodder)
  - Testar (Tanja Vos, Pekka Aho)
 • 16.45 - 17.30 uur
  Plenaire sessie
  - Trends in cyber security: evolutie van incident response, Christian Prickaerts, Fox-IT’
 • 17.30 - 18.30 uur
  Pauze met tijd voor een broodje, cursustafels, docenttafels
  TouW-tafel
  Software testing tafel Tanja Vos
  Docenttafel Bastiaan Heeren
  Docenttafel Josje Lodder
  Docenttafel Sylvia Stuurman
  Docenttafel Evert van de Vrie
 • 18.30 - 20.00 uur
  Parallelle sessies
  - Cursusbijeenkomst Objectgeoriënteerd programmeren (Arjan Kok)
  - Cursusbijeenkomst Software engineering (Greg Alpar)
  - Cursusbijeenkomst Functioneel programmeren (Freek Verbeek)
  - Cursusbijeenkomst Strategisch Informatiemanagement (Tim Huygh)
  - Cursusbijeenkomst System Verification and Testing, deel 2 (Stefano Schivo)
  - OUtisme, studeren en autisme bij Informatica (Sylvia Stuurman)
  - Security-onderzoek bij de OU
 • 20.00 uur - Afsluitende sessie Online onderwijs in corona-tijden (Remko Helms)

Verder is het mogelijk om gedurende de studiedag individueel studieadvies te krijgen voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde van de studieadviseur. Voorafgaand aan de studiedag kun je een afspraakje daarvoor inplannen.

Overige data

De volgende Informatica studiedagen zijn gepland op:

 • zaterdag 21 november 2020 in Eindhoven
 • vrijdag 12 februari 2021 in Utrecht
 • zaterdag 1 mei 2021 in Eindhoven

Terugblik

Bekijk de korte video-impressie van een eerdere Informatica studiedag op YouTube of in onze videobank.