null Informatica studiedag

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Leren
Informatica studiedag
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.
Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT. In de middag is er een speciaal programma voor deze doelgroep.

In principe worden zoveel mogelijk studie-activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid verplicht of wenselijk is op de Informatica studiedagen ingepland, zodat het voldoende is om één keer per kwartiel persoonlijk aanwezig te zijn. De Informatica studiedagen worden georganiseerd door de vakgroep Informatica en de vakgroep Informatiekunde samen met de Studievereniging TouW.

Informatica studiedag geheel online

In verband met de coronamaatregelen zal ook de volgende Informatica studiedag in het najaar van 2021 waarschijnlijk geheel online plaats vinden. We streven er weer naar een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Terugblik

Bekijk de korte video-impressie van een eerdere Informatica studiedag op YouTube of in onze videobank.