null Informatica studiedag

INF_Studentendag_head_large.jpg
Leren
Informatica studiedag
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science, Artificial Intelligence en Software Engineering. De eerstvolgende Informatica studiedag vindt plaats op vrijdag 2 september 2022 in de Jaarbeurs Utrecht.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer. Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT. In de middag is er een speciaal programma voor deze doelgroep.

In principe worden zoveel mogelijk studie-activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid verplicht of wenselijk is op de Informatica studiedagen ingepland, zodat het voldoende is om één keer per kwartiel persoonlijk aanwezig te zijn. De Informatica studiedagen worden georganiseerd door de vakgroep Informatica en de vakgroep Informatiekunde samen met de Studievereniging TouW.

Programma 2 september 2022 - jaarbeurs Utrecht

Bekijk de programmaflyer met de toelichtingen en het definitieve programma.

Vanaf 14.15 uur Inloop Melden bij registratiebalie
14.40 - 14.55 uur Opening en welkom Tanja Vos - programmaleider bachelor Informatica
15.00 - 16.30 uur Parallelle sessies
* NB De besloten sessies zijn alleen voor de ingeschreven studenten van de betreffende cursus

Besloten sessies bacheloropleidingen

 • Computernetwerken (IB0702)*
 • Functioneel programmeren (IB1602)*
 • Logica en informatica (IB2902)*
 • Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102)*

Besloten sessies master Artificial Intelligence

 • Key Topics in Artificial Intelligence (IM0702)*
 • Model-based Artificial Intelligence (IM1202)*

Besloten sessies master Computer Science en Software engineering

 • Startbijeenkomst VAF-Software Engineering gestructureerd*

Open sessies

 • Afstudeerbijeenkomsten master Computer Science / Software Engineering
 • Introductiebijeenkomst nieuwe bachelorstudenten en Inleiding informatica (IB0102) deel I
 • Onderzoek naar automatisch testen, de testar Tool
 • Voorlichtingsbijeenkomst afstuderen master Computer Science en Software Engineering
 • Introduction in LaTeX
16.45 - 17.30 uur Plenaire sessie 'Cyber Risk Management' door Danny Onwezen van Secure Software Alliance (SSA)
17.30 - 18.30 uur Pauze

Vegetarische broodmaaltijd

Pauze-activiteiten

 • Babbelen met TouW studievereniging
 • Studieadvies bachelor (onder voorbehoud) en master
18.30 - 20.00 uur Parallelle sessies
* NB De besloten sessies zijn alleen voor de ingeschreven studenten van de betreffende cursus

Besloten sessies bacheloropleidingen

 • Datastructuren en algoritmen IB1502*
 • Kunstmatige intelligentie IB2802*
 • Logica, verzamelingen en relaties IB0402*
 • Objectgeoriënteerd programmeren - helpdesk IB1102*
 • Software engineering IB3112*

Besloten sessies premasters

 • Kunstmatige intelligentie IB2802*
 • Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica IB0003*

Besloten sessies master Artificial Intelligence

 • Capita Selecta in Artificial Intelligence IM1402*

Besloten sessies master Computer Science en Software engineering

 • Afstudeerbijeenkomst masters Computer Science / Software Engineering*
 • Software security IM0803*
 • Design for change IM0603*

Open sessies

 • Inleiding informatica IB0102 deel 2
 • Ethiek in digitale innovatie IB3902 - Introductie nieuwe cursus
 • Intervisiesessie Voorbereiden afstuderen bachelor Informatica IB9902 en Afstudeerproject IB9906
20.00 uur Afsluiting  

Aanmelden

Deelname is gratis maar in verband met groepsindelingen en de broodmaaltijd is tijdig aanmelden verplicht. Je kunt je tot 22 augustus 2022 aanmelden voor de Informatica studiedag door het aanmeldformulier in te vullen. Indien na aanmelden blijkt dat je toch niet kunt deelnemen dan graag tijdig afmelden via het afmeldformulier zodat studenten die op de reservelijst staan kunnen deelnemen.

Op de cursussite geeft jouw docent aan of deelname aan de groepsbijeenkomst verplicht is en welke voorbereiding daartoe vereist is.

Locatie

De Informatica studiedag vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Raadpleeg de website van de Jaarbeurs voor de actuele bereikbaarheidsinformatie.
Adresgegevens:
Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Terugblik

Bekijk de korte video-impressie van een eerdere Informatica studiedag op YouTube of in onze videobank.