Informatica

Uit het brede aanbod van de Open Universiteit is voor leraren Informatica een relevante selectie gemaakt. Het is mogelijk te kiezen voor een losse cursus of een studiepakket rond een thema.

Gaandeweg kunnen cursussen gestapeld worden tot een complete bachelor- of masteropleiding. Binnen deze selectie treft u uiteenlopende professionaliseringsmogelijkheden.

Bacheloropleiding

Open bachelorprogramma

Overig aanbod

Dit is geschikt OU-materiaal dat gratis toegankelijk is en gelegenheid biedt kennis te maken met het aanbod en de werkwijze van de OU. 

  • Communicatietechnologie, een inleiding
  • Computeralgebra met Maxima 
  • Human Information Processing
  • Logica in actie (Spinoza-reeks)
  • Starten met programmeren