null Sylvia Stuurman schrijft boek over haar ervaring met autisme

PSY_Mensen_13170_head_large.jpg
Sylvia Stuurman schrijft boek over haar ervaring met autisme
Dr. ir. Sylvia Stuurman is universitair docent informatica aan de Open Universiteit, autodidactisch deskundige op het gebied van autisme én autistisch. Samen met haar partner Ernst schreef zij het boek Autisme is geen puzzel: Een bevrijdende kijk op buitengewone mensen. Met het boek laat Sylvia zien wat de kern van autisme is en welke invloed het heeft op iemands ontwikkeling.

Een onoplosbare puzzel

Ernst en Sylvia zijn al vijfentwintig jaar samen. Ze kenden elkaar ongeveer tien jaar, toen Ernst de diagnose Asperger kreeg. Weer tien jaar later werd bij Sylvia een autismespectrumstoornis (ASS) vastgesteld. In het voorwoord schrijft Sylvia: 'Vanaf het moment dat Ernst de diagnose Asperger kreeg, ben ik op zoek gegaan naar wat dat nou precies inhoudt, autisme. Je komt, als je gaat lezen, allerlei losse bestanddelen tegen die samen staan voor autisme. Die bestanddelen vormen geen mooi geheel. Autisme lijkt daardoor onbegrijpelijk en ongrijpbaar. Een raadsel, een onoplosbare puzzel.'

Variatie van de mens

De zoektocht die zij en Ernst ondernamen om elkaar beter te begrijpen is door Sylvia opgetekend in het boek. Naast een wetenschappelijke basis geeft ze voorbeelden uit de praktijk. De bijdrages van haar partner Ernst zijn verwerkt in de vorm van commentaren en opmerkingen. Sylvia wil met het boek laten zien dat autisme niet alleen als stoornis hoeft te worden bestempeld, maar misschien beter begrepen kan worden als het gezien wordt als een variatie van de mens.

Sylvia Stuurman

Sylvia Stuurman is als universitair docent verbonden aan de vakgroep informatica binnen de faculteit bètawetenschappen van de Open Universiteit. Aan de Open Universiteit studeerde zij eerder informatica en promoveerde tevens binnen dit vakgebied. Het boek is uitgegeven door SAAM Uitgeverij en online verkrijgbaar.

Boekomslag Autisme is geen puzzel