null Comenius Teaching Fellow beurs voor Sylvia Stuurman 

INF_AutismeVerbetertOnderwijs_SylviaStuurman_17151_head_large.jpg
Comenius Teaching Fellow beurs voor Sylvia Stuurman 
Sylvia Stuurman, universitair docent bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit, heeft een Comenius Teaching Fellow beurs ontvangen voor onderzoek naar autisme-inclusief online onderwijs. Stuurmans projectvoorstel is een van de 32 gehonoreerde voorstellen. Aan de beurs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.

Naar autisme-inclusief online onderwijs

Als er op universiteiten geen rekening wordt gehouden met studenten in het autistisch spectrum, bestaat er een grotere kans op studievertraging of uitval. Naast omstandigheden buiten de studie, spelen ook onderwijskundige aspecten hierin mee. Denk bijvoorbeeld aan te veel omgevingsprikkels tijdens een college, of onduidelijkheden over wat er verwacht wordt tijdens een tentamen. Door deze struikelblokken zoveel mogelijk weg te nemen, wordt de kans vergroot dat deze studenten hun diploma halen.

Concrete richtlijnen

Stuurman wil binnen haar project samen met studenten in het autistisch spectrum een wetenschappelijk gegrond didactisch instrument creëren voor autisme-inclusief online hoger onderwijs. Het instrument bevat concrete richtlijnen, een checklist voor evaluatie en een cursus om meer over de achtergrond te leren. Elke docent kan de aanwijzingen vervolgens toepassen zonder expert te hoeven zijn op het gebied van autisme.

Onderwijsinnovatie

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs konden de beurs aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus. Naast Stuurman ontving ook Nardie Fanchamps een Comenius Teaching Fellow beurs voor zijn onderzoek naar digitale STEM-leeromgevingen op basisscholen. Hij werkt binnen de Open Universiteit als universitair docent bij de faculteit Onderwijswetenschappen.

Comenius Teaching Fellowship

De Teaching Fellowship is een van de drie beurzen uit het Comenius programma. De andere twee zijn 'Senior Fellow' en 'Leadership Fellow'. De ontvangers van zo’n beurs gaan deel uitmaken van het ComeniusNetwerk. Dit netwerk heeft als doel het delen en uitwisselen van kennis. Eerder ontving onderzoeker Greg Alpar dezelfde beurs.