null Handboek positieve psychologie met OU-bijdrage

PSY_Geluk_14711_head_large.jpg
Geluk
Handboek positieve psychologie met OU-bijdrage
De nieuwste uitgave van het Handboek positieve psychologie heeft een duidelijke inbreng van psychologen van de Open Universiteit. Hoogleraar levenslooppsychologie Nele Jacobs maakt deel uit van het redactieteam van dit handboek, en samen met Johan Lataster en Sanne Peeters levert ze ook een inhoudelijke bijdrage in de vorm van het hoofdstuk over kernkwaliteiten.

Jonge loot

Positieve psychologie is met een leeftijd van ongeveer twintig jaar een jonge loot aan de stam van de psychologie. Het belangrijkste kenmerk waarmee de positieve psychologie zich onderscheidt is een grotere nadruk op het stimuleren van welbevinden dan op het aanpakken van psychische stoornissen. Bij de Open Universiteit wordt deze benadering van de psychologie al een aantal jaren omarmd, met name door de vakgroep Levenslooppsychologie onder leiding van hoogleraar Nele Jacobs. Maar ook andere vakgroepen nemen elementen van de positieve psychologie over. Een goed voorbeeld is de aandacht van Gezondheidspsychologie voor positieve gezondheid.

Niet alleen blijheid

Het is niet zo dat positieve psychologie alleen maar blijheid is. Er is wel degelijk aandacht voor het lijden dat ook bij het leven hoort, maar de benadering is dat je daarmee beter kunt omgaan met een positieve instelling. Een voorbeeld daarvan is posttraumatische groei: sterker uit een traumatische ervaring komen. In het handboek komt een breed scala van onderwerpen uit de positieve psychologie aan bod in 24 hoofdstukken, variërend van floreren en positieve technologie tot dankbaarheid en welbevindentherapie.

Kernkwaliteiten

In 'hun' hoofdstuk bespreken Peeters, Lataster en Jacobs de 24 kernkwaliteiten: 'psychologische ingrediënten, processen of mechanismen die leiden naar klassieke deugden transcendentie, gematigdheid, moed, rechtvaardigheid, menselijkheid, wijsheid en kennis'. Ze laten zien dat ieder mens een eigen profiel heeft van die kernkwaliteiten, deels aangeboren en deels aangeleerd. Niemand bezit ze allemaal, want niemand is perfect. Bovendien zijn er kernkwaliteiten die minder goed met elkaar samengaan, zoals voorzichtigheid en doorzettingsvermogen. Ze breken een lans voor wetenschappelijk onderbouwde interventies die vooral gericht zijn op het versterken van kernkwaliteiten bij mensen in plaats van op het wegwerken van hun minpunten. Ze richten zich op de domeinen werk, onderwijs en zorg.

Mastercursus

Het Handboek positieve psychologie is begin van dit jaar uitgegeven door Boom en wordt gebruikt bij de mastercursus Positieve psychologie.