null Internationaal samenwerken aan hoogwaardig digitaal postcorona-onderwijs

ALG_MicroM_OnderzoekOnlineOnderwijs_15237_head_large.jpg
Leren
Internationaal samenwerken aan hoogwaardig digitaal postcorona-onderwijs
De Open Universiteit is een van de partners in het project DigiTel Pro. Doel van dit project is docenten en instellingen ondersteunen tijdens en vooral ook ná de pandemie bij het verzorgen van hoge kwaliteit, digitaal onderwijs voor alle studenten. In DigiTel Pro werken zeven universiteiten samen onder leiding van EADTU, de vereniging van afstandsuniversiteiten. Het project wordt gefinancierd vanuit Erasmus+ CovidResp.

Accentverschuiving naar kwaliteitsverbetering

COVID-19 dwong onderwijsinstellingen in heel Europa om van het ene moment op het andere over te stappen op online afstandsonderwijs. Onder hoge druk werden allerlei oplossingen bedacht online leren, interactie, en toetsing. In de loop van het nieuwe schooljaar kwam het accent steeds meer te leggen het verbeteren van de kwaliteit van het online leren. De aandacht daarvoor wordt steeds groter, want de verwachting is dat ook na de pandemie online onderwijs een belangrijke rol blijft spelen.

Klaarmaken voor het postcoronatijdperk

DigiTel Pro brengt een groep opleiders bijeen die bekend zijn om hun onderzoek- en innovatieactiviteiten op het gebied van digitaal onderwijs. Het projectteam gaat de lessen uit COVID-19 crisis analyseren en onderwijsinstellingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een institutioneel beleid en strategie voor het postcoronatijdperk. Ze gaan hun expertise inzetten om materialen te ontwerpen en te ontwikkelen voor continue professionele ontwikkeling. Drie modulaire cursussen met hands-on technieken, tools en resources moeten docenten helpen om op een eenvoudige manier hoge kwaliteit, inclusief digital onderwijs (blended, hybrid, distance) te ontwerpen.

Partners

Naast EADTU en de Open Universiteit maken de volgende universiteiten deel uit van het project: Universitat Oberta de Catalunya (Spanje),UNINETTUNO (Italië, KU Leuven (België), TU Delft, Dublin City University (Ierland) en Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance (Frankrijk). Vanuit de vakgroep Onderwijswetenschappen maken Roland Klemke, Aodhán Kelly en Francis Brouns deel uit van het projectteam.