null Ondersteuning bij wereldwijde acties tegen zwerfvuil op zee en plastic vervuiling

NW_MarineLitter_Karetschildpad_15871_head_large.jpg
Ondersteuning bij wereldwijde acties tegen zwerfvuil op zee en plastic vervuiling
Milieuwetenschappers van de Open Universiteit werken actief aan het tegengaan van zwerfafval op zee en plastic vervuiling. Dit doen zij onder andere in samenwerking met het United Nations Environmental Programme (UNEP) en het Global Partnership on Marine Litter (GPML). Zo komt er een vervolg op de wereldwijde Massive Open Online Course (MOOC) over zwerfvuil op zee (marine litter) in 2023 met meer aandacht voor plastic vervuiling. Daarnaast werken ze mee aan het opzetten van het Global Digital Platform on Plastic Pollution and Marine Litter en helpen ze bij de ondersteuning van overheden en andere belanghebbenden ten aanzien van hun betrokkenheid bij het Intergouvernementeel onderhandelingscomité (INC) voor de ontwikkeling van een juridisch bindend instrument inzake plasticverontreiniging, ook in het mariene milieu.

Projectteam Open Universiteit

Het project wordt geleid door Ansje Löhr. Het team bestaat verder uit promovenda Maartje Folbert, milieuwetenschappers Lisanne Groen, Frank van Belleghem en Raoul Beunen, onderwijswetenschapper Francis Brouns, onderwijskundige Kees Pannekeet (Expertisecentrum onderwijs) en DTP-er Evelin Karsten-Meessen (faculteit Bètawetenschappen).

Beëindigen wereldwijde plasticvervuiling

Löhr: 'Wij vinden het erg belangrijk om als vakgroep bij te dragen aan het beëindigen van de wereldwijde plasticvervuiling. Het is ontzettend mooi dat we dit kunnen doen door inzichten uit ons onderzoek naar plastic vervuiling, maar zijn daarnaast ook heel vereerd dat we wederom met UNEP en partners de capacity development wereldwijd kunnen ondersteunen'.

Capaciteitsopbouw

Zwerfvuil op zee en plasticvervuiling vormt een wereldwijde bedreiging voor mens en natuur. De Milieu Vergadering van de Verenigde Naties (UNEA) heeft plasticvervuiling erkend als een van de topprioriteiten en roept op tot acties om het te bestrijden. Een belangrijk speerpunt is capaciteitsopbouw, het proces van het ontwikkelen en versterken van vaardigheden, kennis (van processen) en middelen die organisaties en gemeenschappen nodig hebben om zich aan te passen en goed te gedijen in een snel veranderende wereld.

Initiatieven tegen zwerfafval op zee en plasticvervuiling

Sinds 2015 organiseert de Open Universiteit in samenwerking met UNEP de MOOC on marine litter. Iedereen, ongeacht opleiding, professionele achtergrond of locatie, kan de cursus gratis online volgen. De MOOC draagt bij aan capaciteitsopbouw doordat het deelnemers aanzet om zelf initiatieven te starten in hun directe leefomgeving die helpen om zwerfafval op zee en plasticvervuiling tegen te gaan.

Vernieuwde MOOC in 2023

Inmiddels heeft dit geleid tot honderden acties over de hele wereld en hebben tientallen duizenden deelgenomen. UNEP heeft een extra financiering toegekend om het lesmateriaal van de MOOC te actualiseren en opnieuw gratis aan te bieden in 10 talen. Het verwachte aantal deelnemers aan de vernieuwde MOOC is 10.000, net als in voorgaande jaren. De volgende cursus start in de 2e helft van 2023. Bovendien worden er twee masterclasses ontwikkeld binnen de context van de MOOC, waarvan de eerste (over onnodige, vermijdbare en problematische plastic producten en polymeren) in november 2022 van start zal gaan.

Samen probleem aanpakken

Het projectteam werkt ook mee aan het realiseren van het Digital Platform on Plastic Pollution and Marine Litter and Plastic Pollution. Het platform heeft tot doel om mensen te informeren en verbindt alle actoren die werken aan de preventie van plasticvervuiling en zwerfafval gedurende de hele levenscyclus en van bron tot zee. Het wil mensen samenbrengen om zo een netwerk te vormen waarin gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Het team van de Open Universiteit brengt in kaart welke verschillende behoeften aan capaciteitsontwikkeling er zijn op gebied van zwerfvuil in zee en plasticvervuiling en adviseert hoe de functionaliteit van het platform hierop kan worden aangepast.

Ondersteuning bij totstandkoming internationaal verdrag over plastic vervuiling

Tijdens de 5e Milieu Vergadering van de Verenigde Naties (UNEA-5) in maart van dit jaar werd een resolutie aangenomen die mandaat verleent aan het INC om in 2024 te komen tot een wereldwijd verdrag om de plasticvervuiling aan te pakken. Het wordt gezien als het belangrijkste milieuverdrag sinds het VN Parijs klimaatakkoord. De onderzoekers ontwikkelen een interactieve module die erop gericht is om overheden en andere belanghebbenden bij het INC te ondersteunen met betrekking tot inhoudelijke kennis, begrip van het onderhandelingsproces en mogelijkheden tot actieve deelname in het proces.