null Onderzoek: Hoe stimuleer je slim gebruik van Elektronische Patiënten Dossiers? 

PSY_EPD_20524_head_large.jpg
Onderzoek: Hoe stimuleer je slim gebruik van Elektronische Patiënten Dossiers? 
Bijna iedereen die in de zorg werkt, heeft te maken met het elektronisch patiënten dossier (EPD). De een is er blij mee, de ander is ontevreden. Maar gebruiken ze de EPDs eigenlijk wel op een slimme manier? En wat maakt dat zorgverleners de EPDs wel of niet slim gebruiken? Dat is het onderwerp van het onderzoek van Inge Marcelissen. Op 18 november 2022 vertelt ze over haar onderzoek tijdens de WAOP conferentie in Tilburg.

Het EPD

Het Elektronisch Patiënten Dossier EPD is ontwikkeld om problemen rondom het papieren medische dossier op te lossen. Het lost in elk geval het probleem van de leesbaarheid van handschriften op. Het EPD helpt ook om patiëntgegevens te verzamelen, te delen en te bewaren. Verder kan het EPD de zorg ook ondersteunen door bijvoorbeeld betere opvolging van werkrichtlijnen of het verbeteren van de efficiëntie. Tot zover de theorie. Dan de praktijk.

EPD-gebruik in de praktijk

In Nederland werken alle ziekenhuizen met een EPD. Maar ze werken niet allemaal met hetzelfde EPD systeem. De meningen van de gebruikers, de zorgverleners over de EPDs lopen erg uiteen. Hetzelfde geldt voor hun ervaringen met het gebruik. Hoe komt dat? Gebruiken ze EPDs wel op een slimme manier? En zo nee, hoe kun je er dan voor zorgen dat ze dat wel gaan doen?

Slim gebruik

Inge Marcelissen doet onderzoek naar 'slim gebruik' van het EPD. Slim gebruik ziet ze als 1. alle relevante beschikbare functies gebruiken, 2 de mogelijkheden gebruiken om instellingen aan persoonlijke voorkeuren aan te passen en 3. het EPD op nieuwe manieren gebruiken (innoveren). Dankzij onderzoek is al veel bekend over de factoren die van invloed zijn op de invoering en de adaptatie van EPD-systemen. Maar ná implementatie en adaptatie zijn er geregeld nog problemen rondom het gebruik. Kernvraag is dus: hoe kun je ervoor zorgen dat na invoering zorgverleners het EDP slim gaan gebruiken.

Beïnvloeden slim EPD gebruik

Marcelissen en haar collega's van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie van de Open Universiteit zijn bezig met een review studie. Ze bestuderen alle relevante bestaande onderzoeken naar EDP-gebruik in ziekenhuizen. Vooralsnog blijkt uit die review dat er maar weinig multidisciplinair onderzoek is naar slim EPD-gebruik. En als er gekeken is naar factoren die het gebruik beïnvloeden, dan is vooral gekeken naar ofwel psychologisch ofwel organisatorisch factoren. De technologische factoren zijn nauwelijks bestudeerd.

Toolbox op maat

De review studie maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire project Slim gebruik van technologie voor een veerkrachtige gezondheidszorg. In dit multidisciplinaire project worden kritische individuele, organisatorische en technologische succesfactoren onderzocht voor 'Smart Use' van het EPD door verschillende groepen zorgmedewerkers. Op basis van deze kennis wordt een interventie toolbox op maat ontwikkeld om Smart Use van het EPD te stimuleren in een ziekenhuis-setting.

Inge Marcelissen vertelt over haar onderzoek tijdens de 2022 conferentie van de Werkgemeenschap Arbeids- en Organisatiepsychologie in Tilburg op 18 november 2022.