null Onderzoek: meten of het 'werkt' tussen coach en coachee

OW_Onderzoek_CoachCoachee_20432_head_large.jpg
Onderzoek: meten of het 'werkt' tussen coach en coachee
De samenwerking tussen coach en coachee is een belangrijk onderdeel van het succes van een coachingstraject. De coachingswereld gebruikt een vragenlijst om de beleving van die samenwerking te meten. Maar kun je met die lijst ook meten hoe de samenwerking zich door de tijd ontwikkelt? Marjolein Stefens zocht het uit.

De samenwerking meten

De WAI-S vragenlijst (Working Alliance Inventory - Short form) is een vragenlijst die de professionele samenwerking tussen de coach en de coachee ('coach-coachee working alliance') meet. Die werkalliantie wordt vaak gezien als een belangrijke drijvende kracht achter het succes van een coachingstraject. Met de vragenlijst meet je drie aspecten: de empathische band, en de overeenstemming over de doelen van het traject en ieders taken daarin. Aangenomen wordt dat een sterke werkalliantie bijdraagt aan het succes van een coachingstraject.

Trajectcontrole

Als je die vragenlijst afneemt, heb je een momentopname. Maar de samenwerking tussen coach en coachee kan tijdens het coachingstraject veranderen. Kun je diezelfde vragenlijst ook gebruiken om ontwikkeling in de samenwerking te meten? Een soort trajectcontrole? Dat is de centrale vraag van het onderzoek van Marjolein Stefens. Zij toetste de zogenaamde 'longitudinale meetinvariantie' van de WAI-S vragenlijst, een minimaal vereiste voorwaarde voor het betekenisvol kunnen interpreteren van vragenlijstscores door de tijd.

Haar conclusie is dat je de vragenlijst inderdaad kunt gebruiken om de ontwikkeling in de werkrelatie bij coaching te meten en evalueren. Als je de vragenlijst meerdere keren onder coachees afneemt, zie je of en op welk punt (band, taken, doelen) de relatie vanuit het perspectief van de coachee verbetert of verslechtert, met mogelijke implicaties voor het coachingstraject.

Face-to-face, online of een mix

Dit onderzoek naar het meetinstrument WAI-S is een onderdeel van het promotieonderzoek van Marjolein Stefens, promovenda bij de vakgroep Levenslooppsychologie. Ze onderzoekt de mechanismen die maken dat coaching werkt. Daarbij werkt ze samen met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. In een volgende stap gaat Stefens zich richten op de werkrelatie versus bepaalde uitkomsten van het coachingstraject. En gaat ze ook kijken naar wat de invloed is van de context. Ze vergelijkt daarvoor face-to-face coachen, online coachen en een mix van deze twee.

Best academic research poster

Marjolein Stefens presenteerde haar onderzoek naar de WAI-S vragenlijst op een poster tijdens de European Mentoring and Coaching Council Global Research Conference (8 september 2022). Dat resulteerde in de prijs voor de 'Best Academic Research Poster', een prijs die werd uitgereikt na een stemming door alle bezoekers van de conferentie.