null Vaste rubriek voor onderzoekers Open Universiteit in vakblad Tijdschrift voor Coaching

PSY_Onderzoekers_RubriekTvC_19794_head_large.jpg
Vaste rubriek voor onderzoekers Open Universiteit in vakblad Tijdschrift voor Coaching
Het vakblad Tijdschrift voor Coaching is gestart met een nieuwe rubriek: Wetenschap samengevat. Marjolein Stefens en Johan Lataster, beiden onderzoekers aan de Open Universiteit, bespreken in die rubriek twee recente onderzoekspublicaties over coaching. De rubriek is voor het eerst verschenen in de editie van maart 2022.

Wetenschap toegankelijk maken voor professionals

Het Tijdschrift voor Coaching en de onderzoekers willen met deze rubriek een begrijpelijke en praktisch toepasbare vertaling geven van recent wetenschappelijk onderzoek. 'De lessen die worden geleerd door onderzoek komen lang niet altijd terecht bij de professionals op de werkvloer. Dat is niet zo gek natuurlijk. Er verschijnen heel veel onderzoekspublicaties, die zijn lang niet allemaal voor iedereen toegankelijk en ze zijn meestal ook nog geschreven in het Engels en in wetenschappelijk jargon. Met deze rubriek willen we onderzoek toegankelijker maken voor coaches, en hen inspireren om zelf verder te lezen en op hun praktijk te reflecteren. We bespreken het onderzoek kritisch, om lezers ook attent te maken op kanttekeningen en beperkingen.' Elk nummer bespreken Stefens en Lataster twee recente publicaties. Waar mogelijk richten ze zich op open access publicaties, dus wetenschappelijke publicaties die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Culturele aannames van het ICF-raamwerk

In de maarteditie 'Hokjes & Bubbels' bespreken Stefens en Lataster publicaties over culturele programmering (hokjes) en coaching tijdens COVID (bubbels). In begrijpelijke taal bespreken ze een onderzoek naar de vraag: hoe cultureel gevoelig is het veel gebruikte competentieraamwerk van de ICF (International Coach Federation)? Een belangrijke vraag, want wereldwijd wordt dit raamwerk gebruikt om coaches te accrediteren. De tweede publicatie die ze behandelen is een Chinees onderzoek naar de relatie tussen coach en atleet tijdens de lockdown. Wat gebeurt er met die relatie als coach en atleten noodgedwongen in een bubbel moeten leven?

Over de auteurs

Marjolein Stefens en Johan Lataster zijn respectievelijk promovenda en universitair hoofddocent bij de vakgroep levenslooppsychologie van de Open Universiteit. In samenwerking met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) doen zij onderzoek naar de werkingsmechanismen van coaching.