null Open e-handboek Online samenwerkend leren

ALG_MicroM_VirtueleKlas_15233_head_large.jpg
Open e-handboek Online samenwerkend leren
Hoe kun je samenwerkend leren in de virtuele klas vormgeven? Dat is de centrale vraag in het e-handboek Online samenwerkend leren. Het handboek wil docenten inspireren en biedt hulp bij de keuze, het ontwerp en de toepassing van werkvormen in verschillende onderwijscontexten. Het e-handboek is vrij toegankelijk.

Mogelijkheden van de virtuele klas benutten

De virtuele klas biedt vele mogelijkheden voor synchroon online onderwijs. Maar in de praktijk worden die lang niet allemaal benut. Meestal blijft het bij directe instructie, terwijl de virtuele klas ook mogelijkheden biedt voor samenwerking en interactie. Dit handboek laat zien hoe je online synchroon samenwerkend leren kunt organiseren in de virtuele klas. Het bevat richtlijnen, instructies, templates, scripts en uitgewerkte voorbeelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van dit type onderwijs. Ga naar het e-handboek Online samenwerkend leren.

Workshops

Wil je kennis maken met het e-handboek en onder begeleiding aan de slag met een eigen ontwerp, neem dan deel aan een van onze workshops. Op vrijdagochtend 24 september en woensdagmiddag 13 oktober vinden deze plaats in de virtuele klas. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Project

Het handboek is ontwikkeld in het kader van het BISON* (Begeleiden In Synchroon Online oNderwijs) project. Het project werd ondersteund door de het ministerie van OCW in het kader van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 (pijler online onderwijs).

Bekijk deze korte voorstelling van het project.

* Deze pagina is niet meer beschikbaar.