ALG_OverOns_ErkennenWaarderen_head_large.jpg

Erkennen & Waarderen

Wanneer ben je succesvol als wetenschapper en hoe wordt dat succes gemeten? Hoe realiseer je met jouw onderzoek maatschappelijke impact? Het landelijk initiatief Erkennen & Waarderen is in het leven geroepen om wetenschappers op een nieuwe manier te erkennen en waarderen. Er wordt gekeken naar de kerndomeinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap. De Open Universiteit draagt met het programma 'We zijn anders: Erkennen en Waarderen op de Open Universiteit' actief bij aan dit landelijke initiatief.

We zijn anders: Erkennen en Waarderen op de Open Universiteit

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van activerend academisch afstandsonderwijs. Dit sterke onderwijsprofiel dragen we nog steeds in onze genen.

Openheid en toegankelijkheid zit in ons DNA: We stellen geen vooropleidingseisen voor bacheloropleidingen en maken academisch onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren, bijvoorbeeld naast werk of andere bezigheden. Door de verwevenheid van het onderwijs met ons (multi)disciplinair onderzoek is een vruchtbare wisselwerking ontstaan met de dagelijkse praktijk waarin onze studenten leven en werken. Daarmee staan we als universiteit midden in de samenleving.

Portretfoto en quote van Theo Bastiaens, Rector Magnificus van de Open Universiteit

Met deze elementen onderscheidt de identiteit van de Open Universiteit zich in het licht van Erkennen en Waarderen. De elementen vormen de basis van het programma 'We zijn anders, Erkennen en Waarderen op de Open Universiteit'. Met dit visiedocument sluit de Open Universiteit aan op het position paper 'Ruimte voor ieders talent' en het daaruit voortgekomen nationale programma 'Erkennen en Waarderen'. Tevens draagt het document bij aan de doelstellingen, missie en identiteit van de Open Universiteit.

Onze ambitie

De komende jaren willen we meer ruimte, aandacht en erkenning geven aan de kerndomeinen impact en leiderschap. Maatschappelijke impact ligt aan de basis van ons bestaansrecht: de maatschappij financiert immers ons onderzoek en door activiteiten gericht op impact geven we de kennis die wij met ons onderzoek hebben opgedaan, aan de maatschappij terug. Leiderschap van de toekomst stimuleert innovatie, erkent en waardeert in de breedte, en heeft oog voor het collectief. Bovendien willen we ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de samenleving delen en voor andere onderzoekers toegankelijk maken (open science).

Dit alles vatten we samen in drie pijlers:

  1. Teams als basis
  2. Divers en Dynamisch
  3. Open science

Portretfoto en quote van Halszka Jarodzka, voorzitter commissie Erkennen en Waarderen

Ruimte voor ieders talent

Eind 2019 hebben de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper 'Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers' gepubliceerd. Daarin uiten zij de ambitie om het systeem van 'erkennen en waarderen' van het wetenschappelijk personeel te moderniseren. Een ambitie die een cultuurverandering beoogt, met als doel: een betere balans tussen onderwijs, onderzoek, leiderschap en impact. Maar ook, meer aandacht voor kwaliteit (in plaats van kwantiteit), een open academische gemeenschap en nieuwe samenwerkingsvormen. Hierdoor worden specialisaties binnen een functie mogelijk en ontstaat meer dynamiek die zowel het individu als de organisatie ten goede komt.

Dit position paper 'Ruimte voor ieders talent' heeft in 2020 geleid tot een nationaal programma rondom Erkennen en Waarderen, gecoördineerd vanuit de UNL. De Open Universiteit heeft een eigen programma opgestart, toegespitst op de wensen en behoeften die er bestaan binnen de universiteit.

Op de landelijke website voor Erkennen & Waarderen (Engelstalig) vind je aanvullende informatie over het nationale programma en inzichten in de aanpak van andere Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra.