2396 Items
7 June 2023

Webinar terugkijken over relatie participatie en vertrouwen in openbaar bestuur

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, concludeert Saskia Bisschops in een onderzoek dat zij deed naar de relatie tussen burgerparticipatie en vertrouwen in openbaar bestuur. Maar wat betekenen ...
7 June 2023

Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2...
7 June 2023

Onderzoek: Optimisme als energiebooster bij pijn

Ongeveer één op de vijf volwassen Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Medische behandelingen kunnen maar tot een bepaalde hoogte verlichting brengen. Psychologe Jantine Boselie onderzoekt hoe p...
6 June 2023

Nederland voortrekkersrol in onderzoek naar 'de ondernemende werknemer'

Zes van de dertig meest invloedrijke en productieve wetenschappelijke auteurs op het gebied van intrapreneurship, oftewel de ondernemende werknemer, zijn Nederlands! Twee daarvan werken bij de Open...
6 June 2023

Praktijkopleiders balanceren tussen voordoen, meedoen en zelf laten doen

De praktijk de beste leerschool? Dat hangt voor een groot deel af van de begeleiding. De aanpak van praktijkopleiders in het beroepsonderwijs kan behoorlijk verschillen. Promotieonderzoek laat vier...
6 June 2023

Honorary doctorate for sustainable finance authority Alex Edmans

In the Netherlands the Open Universiteit is awarding an honorary doctorate to Alex Edmans, professor of Finance at the London Business School, for his outstanding achievements as a connector bet...
5 June 2023

Gratis online cursus: Energy trading through blockchain technology

Het project Blockchain4Prosumers, waarvan de Open Universiteit een van de partners is, heeft een gratis Engelstalige cursus ontwikkeld over het verhandelen van energie via de Blockchain.
5 June 2023

IAEVG conferentie biedt sessie voor promovendi: how to finish your PhD

Tijdens de 47e wereldwijde IAEVG-conferentie in Den Haag vindt op vrijdag 30 juni 2023 een speciale sessie plaats voor promovendi en begeleiders. Onderwerp is: how to finish your PhD in a happy, he...
1 June 2023

Regionaal instituut voor de afwikkeling van mijnschade in Limburg

Limburg krijgt een regionaal instituut waar inwoners met schade als gevolg van voormalige mijnbouw terecht kunnen. Bij het Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML) kunnen inwoners informat...
1 June 2023

Prosumers: burgers die elkaar energie verkopen via de blockchain

Als je als eigenaar van zonnepanelen stroom over hebt, lever je die terug aan de energiemaatschappij. Maar waarom zou je die niet rechtstreeks leveren aan mensen zonder panelen? Het project Blockch...
31 May 2023

Promotie: zijn bedrijven met meer vrouwen in de raad van bestuur duurzamer?

Hoe beïnvloeden factoren op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau de relatie tussen de genderdiversiteit in de raad van bestuur en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in China? Op die vraag z...
31 May 2023

Open Universiteit ruim op 2e plaats van de 14 Nederlandse universiteiten in NSE 2023

De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 een algemene tevredenheidsscore van 4.13 op een schaal van 1 tot 5. Hiermee voert zij met Wageningen Univ...
30 May 2023

Meer ruimte voor woningen! Het kan, maar het mag nóg niet.

Wonen we straks massaal op het water? Alles wat op het land kan, zou ook drijvend kunnen. Dat stelt prof. mr. Pernille van der Plank, hoogleraar goederenrecht aan de Open Universiteit in een videoc...
30 May 2023

Terugkijken: oratie en symposium Effectief leren

Op vrijdag 21 april 2023 vond in Heerlen het symposium Effectief leren plaats met aansluitend de oratie van prof. dr. Gino Camp. Gemist? Terugkijken? Dat kan. De opnames staan nu online.
30 May 2023

Publicatie: Interdisciplinair handboek Perceptual Control Theory

Eva de Hullu, universitair docent bij de vakgroep Klinische psychologie, is één van de editors van het Interdisciplinary Handboek of Perceptual Control Theory - Volume II: Living in the Loop. Deze ...
30 May 2023

Nieuwe ronde pre-promotietraject voor mbo-docenten

In november 2023 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Dit traject helpt mbo-docenten om helder te krijgen wat promoveren inhoudt en helpt ze op gang. Het tra...
26 May 2023

Eenzaamheid bij ouderen: sociale media zijn niet de oplossing

Sociale media lijken niet te helpen tegen eenzaamheid bij ouderen. Wat vooral belangrijk is voor psychologisch, sociaal en emotioneel welzijn zijn intieme relaties met familie en vrienden in een be...
26 May 2023

Petra de Weerd-Nederhof lid van bestuur EIASM

Petra de Weerd-Nederhof, decaan van de faculteit Bètawetenschappen, is toegetreden tot het bestuur van het European Institute of Advanced Studies in Management (EIASM). Samen met de andere bestuurs...
26 May 2023

Online open avond Cultuurwetenschappen 13 juni

Wil je weten of een studie Cultuurwetenschappen bij je past? Kom dan naar de online open avond! Op dinsdag 13 juni kom je van 19.00 tot 20.00 uur van alles te weten over Cultuurwetenschappen, onze ...
25 May 2023

Zo kun je het beste leren voor je examens

Het is bizar. Leerlingen en studenten doen het dagelijks, maar ze krijgen er vaak geen les in. Leren leren is een kunst op zich. Maar hoe pak je dat het beste aan? Onderwijspsycholoog Gino Camp, bi...