181 Items
22 June 2021

RESET empowerment-workshop voor mensen met hiv

In september 2021 gaat RESET van start, een empowerment-workshop voor mensen met hiv. RESET is ontwikkeld in het kader van een onderzoek naar (zelf)stigma bij mensen die leven met hiv door de Open ...
17 June 2021

Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In het webinar van Sander Kole, universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht, staat de aanpak van de stikstofproblematiek door de overheid centraal. Het webinar, dat plaatsvond op m...
8 June 2021

Blijven zitten of gaan staan? Het gebruik van zit-sta-tafels in de klas

Te veel zitten is niet goed voor een mens. Onderzoek laat ook zien dat bewegen goed is voor je cognitieve, fysieke en geestelijke gezondheid. Toch laten we studenten hele dagen zitten in de klas. 8...
3 May 2021

OU start master Gezondheidswetenschappen voor innovators in de zorg

De Open Universiteit heeft op 30 april 2021, met een positief besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, groen licht gekregen om de nieuwe Nederlandstalige academische masterop...
16 April 2021

CoronaMelder juist nu van meerwaarde

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit stelt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving de CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het viru...
13 April 2021

Muziektherapie helpt studenten met depressieve klachten

Veel studenten kampen met depressieve symptomen. Een nieuwe improvisatorische muziektherapie kan helpen, blijkt uit een onderzoek van de OU samen met onder meer hogescholen ArtEZ en NHL Stenden. ...
9 April 2021

Lezing 'Going outside: an exploration of the benefits of time in nature'

In de buitenlucht actief zijn heeft positieve invloeden op onze gezondheid zowel fysiek, mentaal als sociaal. Het helpt stress levels te verlagen en het brengt de aandacht en focus terug. Op 15 maa...
6 April 2021

Veelbelovende zorginnovatie stimuleert contact bij dementie

Kan een futuristisch muziekinstrument de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren? De Hogeschool Arnhem Nijmegen deed samen met de OU een pilotonderzoek naar de CRDL: een apparaat dat...
1 April 2021

Vaktherapie forensische zorg: nog veel te ontdekken maar veelbelovend

In de forensische zorg wordt dikwijls vaktherapie ingezet bij het begeleiden van gedetineerden met psychiatrische problemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dans, drama, muziek of sp...
31 March 2021

Groot onderzoek naar gezond ouder worden

Gezond ouder worden, gewoon in je eigen buurt. Hoe kunnen gemeenten, (buurt)organisaties en ouderen samenwerken om daar een bijdrage aan te leveren? De OU onderzoekt die vraag samen met vijf gemeen...
31 March 2021

Onderzoeker: 'Hoe meer pollen in de lucht, hoe minder coronabesmettingen'

Volgens datawetenschapper Martijn Hoogeveen is corona seizoensgebonden, net als de griep. Het voorjaar zal het virus verdrijven, maar het komt na de zomer weer net zo hard terug. Vaccineren blijft ...
22 March 2021

Lessen van coronamaatregelen in verpleeghuizen: behoud het goede

Door corona werden verpleeghuizen gedwongen ingrijpende organisatorische maatregelen te nemen. Een groep onderzoekers waaronder Roeslan Leontjevas en Inge Knippenberg van de Open Universiteit onder...
22 March 2021

Zin en onzin binnen HRM: Eigen regie op gezondheid

Op 1 april 2021 geeft professor Tinka Van Vuuren een college over eigen regie op gezondheid of duurzame inzetbaarheid. Ze doet dat in het kader van de collegereeks Zin en onzin binnen HRM, georgani...
16 March 2021

Seksualiteit te complex voor evolutionaire psychologie

De evolutionaire psychologie begon in de jaren ‘90 aan een stormachtige opmars. Maar de storm is inmiddels behoorlijk gaan liggen, betoogt OU-docent Jannes Eshuis in een artikel in het Tijdschrift ...
11 March 2021

Psychotherapie ondersteund met paarden succesvol bij persoonlijkheidsstoornissen

Het inzetten van paarden naast de reguliere behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft zeker een toegevoegde waarde: de zelfredzaamheid, de zelfwaardering en de interpersoonlijke...
9 March 2021

Hoogbegaafde kinderen hebben vaker last van angststoornissen

Kinderen die hoogbegaafd zijn, begrijpen meer. En dus hebben ze minder last van irrationele angsten. Toch? Of hebben ze juist het vermogen om heel sterk te kunnen piekeren? Of … ? OU-onderzoeker El...
5 March 2021

Onderzoek: hoe help je chauffeurs op weg naar een gezonder leven?

Chauffeurs maken lange dagen en zitten veel. Dat is niet echt gezond. Zelf weten ze meestal wel waar het mis gaat, maar er iets aan doen blijkt lastig. Waarom is dat lastig? Hoe kun je hen activere...
1 March 2021

Mindfulness beschermt naasten kankerpatiënten tegen psychische klachten

De diagnose kanker is niet alleen ingrijpend voor de patiënt zelf maar ook voor diens naasten. Onderzoek van de OU laat zien dat mindfulness hen helpt om op de been te blijven.
26 February 2021

Agnes Scholing in podcast: hoe leid je effectieve therapeuten op?

Agnes Scholing, hoogleraar Psychotherapie en hoofdopleider bij RINO Zuid, gaat in een podcast in gesprek over het opleiden van effectieve therapeuten. Ze vertelt onder andere over supervisie, compe...
4 February 2021

Symposium 'De hokjes voorbij' op 18 juni 2021

Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht, want stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is al veel kennis opgedaan: uit ervari...