ALG_GO_OU_head_large.jpg
Green office Open Universiteit
Universiteiten kunnen een grote bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame wereld. Een Green office is een platform met een inspirerende en adviserende rol, van waaruit een groep studenten en medewerkers van de universiteit allerlei activiteiten organiseert op het gebied van duurzaamheid. Het doel is bewustwording creëren en het stimuleren van duurzame actie binnen de Open Universiteit als organisatie en bij de medewerkers en studenten.

Go OU!

Met een enthousiaste groep van medewerkers en studenten zijn we in 2021 bij elkaar gekomen om het Green office van de Open Universiteit (Go OU) op te richten. Sinds 1 november 2021 zijn we met ondersteuning van het College van bestuur officieel ingebed binnen de Open Universiteit.

Go OU richt zich in eerste instantie op groen, natuur, milieu en klimaat, oftewel de ecologische kant van duurzaamheid.

We organiseren inspirerende, verbindende, informatieve en activerende activiteiten om binnen de community van studenten en medewerkers van de Open Universiteit de bewustwording te vergroten en mogelijkheden aan te dragen om milieubewuster te leven. Als Go OU willen we je op die manieren meenemen in onze reis om zowel de Open Universiteit als jouw omgeving een stukje duurzamer te maken.

Houd het nieuws op de website in de gaten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en volg Go OU op social media via LinkedIn en Facebook.

Wat is duurzaamheid?

Er zijn verschillende benaderingen van het concept duurzaamheid. Hoewel elke benadering een eigen nadruk legt, is er overeenstemming dat duurzaamheid meerdere dimensies kent: sociaal, economisch en ecologisch. Vanuit Go OU volgen wij de definitie van de Brundtlandt commissie en gaan wij er van uit dat duurzaamheid een gedachtenverandering is, gericht is op het ontwikkelen van een systeem waarmee ook toekomstige generaties in hun sociale, economische en ecologische behoeften kunnen voldoen.

De verscheidenheid van benaderingen heeft in 2015 geleid tot de ontwikkeling van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG's) genaamd, door de Verenigde Naties. In de '2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling' zijn de 17 SDG’s geformuleerd die in 2030 bereikt moeten zijn.

Lees meer over de Sustainable Development Goals (SDG's).

Onze focus

De focus van Go OU ligt op de ecologische dimensie van duurzaamheid, en daarmee in het bijzonder op SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (klimaatactie). Onze activiteiten zijn gebaseerd op vijf pijlers en vier rollen:

Onze 5 pijlers

  1. Zichtbaarheid creëren
  2. Inspireren
  3. Praktijkervaring opdoen en delen
  4. Verbinding/community
  5. Onderwijs verbeteren ten aanzien van duurzaamheid

Onze 4 rollen

  1. Kennisuitwisseling
  2. Community building
  3. Inspireren en gedragsverandering stimuleren
  4. Adviseren

Doe mee!

We kunnen jouw hulp en inbreng goed gebruiken! Wil je weten hoe je mee kunt doen aan activiteiten of als vrijwilliger? Kijk op de pagina Doe mee!