ALG_10680_head_large.jpg
Master theses
In het verleden stelde de Open Universiteit de scripties van master studenten publiek beschikbaar.

Door de veranderde privacy wetgeving en aanscherping van de richtlijnen worden scripties niet meer beschikbaar gesteld, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de betreffende faculteit en de betrokken student(en).