ALG_10680_head_large.jpg
Research data management
De Open Universiteit realiseert waar nodig centrale voorzieningen ter ondersteuning van onderzoekers en onderzoeksteams.

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen het maken van een data management plan in de voorbereidingsfase van het onderzoek; het verzamelen, opslaan en gebruiken van data tijdens het onderzoek en het archiveren van onderzoeksdata na afronding van een onderzoek.

Data management plan

Subsidieverstrekkers formuleren hun eigen eisen m.b.t. het opstellen van een data management plan. Het is daarom aan te bevelen kennis te nemen van de eisen/richtlijnen van de betreffende subsidieverstrekker voordat een voorstel wordt ontwikkeld.

Naast deze specifieke eisen en richtlijnen zijn er ook algemene instrumenten beschikbaar om een datamanagement plan op te stellen. Een goed en toegankelijk voorbeeld hiervan is ontwikkeld door het Digital Curation Centre van de universiteit van Edinburgh.

Data management tijdens onderzoek

Tijdens de uitvoering van een onderzoek worden meestal nieuwe onderzoeksdata verzameld en geanalyseerd. In het kader van de vereisten van integriteit van onderzoek is het noodzakelijk om voortdurend het onderscheid tussen de oorspronkelijke (ruwe) data en de door de onderzoeker(s) bewerkte data te bewaken. Daarnaast is het verzamelen van gegevens onderworpen aan de wetgeving op het gebied van privacy en data bescherming.

De OU werkt aan oplossingen die de onderzoeker ondersteunen bij het voldoen aan de wetgeving en richtlijnen tijdens onderzoek. Op dit moment is het verplicht de data van onderzoek op te slaan op een beveiligde server bij de OU (T-Drive). Een eigen map op de T-Drive om onderzoekgegevens op te slaan, kan worden aangevraagd bij de servicedesk.

Data Management na afronding van het onderzoek

Op het moment dat een onderzoek is afgerond worden de data veilig gesteld door ze te archiveren. De OU maakt gebruik van de voorzieningen zoals aangeboden door de KNAW. Data kunnen conform de door de KNAW opgestelde procedure worden gearchiveerd in EASY, de data repository van de KNAW. De OU heeft een Data Management beleid voor dit deel ontwikkeld.