ALG_10680_head_large.jpg
Subsidies
De Open Universiteit heeft de ambitie meer 2de en 3de geldstroom onderzoek te realiseren.

Onderzoekers die subsidievoorstellen willen indienen oriënteren zich op de beschikbare subsidiebronnen. Dit proces wordt ondersteund door het beschikbaar stellen van de online tool RESEARCHconnect die onderzoekers helpt subsidies te vinden.

Voor externe subsidie verstrekkers is vaak het maatschappelijk belang van het onderzoek een onderdeel van de selectie bij het toekennen van subsidies. Om de kwaliteit van voorstellen op dit punt te verbeteren kunnen OU onderzoekers gebruik maken van de online tool IMPACTER die enerzijds de tekst van de call en anderzijds de tekst van het voorstel analyseert. Hieruit volgen verbetervoorstellen.