null Alexander Peine benoemd tot hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie

CW_Benoeming_AlexanderPeine_19994_head_large.jpg
Alexander Peine benoemd tot hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Alexander Peine benoemd tot hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie (1 fte) bij de faculteit Cultuurwetenschappen. In deze functie zal hij bijdragen aan vernieuwend cultuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het raakvlak van ouderdom, gezondheid en digitalisering. De benoeming gaat in per 1 september 2022.

Vergrijzing en technologie

Alexander Peine verbindt in zijn onderzoek twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de vergrijzing van de bevolking en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor zorg- en gezondheidssystemen, en technologische veranderingen, waaronder de ontwikkeling van meer interactieve en 'slimmere' technologieën. Hij doet dit vanuit een cultuur- en sociaalwetenschappelijk perspectief waarbij de leefwereld van ouderen centraal staat. Verder onderzoekt hij hoe inzichten over deze leefwerelden mee worden genomen in ontwerp- en co-creatie processen.

Thematisch en interdisciplinair

Peines leerstoel vormt een belangrijk schakelpunt tussen cultuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek over digitalisering en de praktijk van technologiebedrijven en beleidsmakers. In deze profilering komen onder meer thema’s aan bod zoals langer zelfstandig thuis wonen, gezond ouder worden in de wijk, dementie en artificial intelligence en zorg- en innovatiebeleid. De leerstoel Cultuur, innovatie en communicatie sluit aan bij de transitie van de faculteit Cultuurwetenschappen naar een thematische en interdisciplinaire invulling waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Zo wil de faculteit de maatschappelijke relevantie en impact vergroten waardoor een nauwere verbinding ontstaat met (toepassingen in) de praktijk en met andere disciplines.

Over Alexander Peine

Dr. ir. Alexander Peine (1974) promoveerde als socioloog aan de Technische Universiteit van Berlijn. Hij heeft een brede internationale achtergrond in de Science and Technology Studies (STS), en probeert in zijn onderzoek altijd een brug te slaan tussen de rijkheid van cultuur- en sociaalwetenschappelijke theorie en de praktijk van technologieontwikkeling en -beleid. Hij doet dit met name op het raakvlak van ouderdom, gezondheid en technologie. Tot aan zijn benoeming is hij werkzaam als universitair hoofddocent Ageing and Technology aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht.

Peine ontving in de afgelopen jaren diverse nationale en internationale onderzoeksbeurzen, waaronder voor twee nog lopende onderzoeksprojecten: GATEKEEPER (Horizon 2020) en Ageing in Data (SSHRC). Hij is medeoprichter en voorzitter van het International Socio-gerontechnology Network, een netwerk dat ruim 100 internationale wetenschappers op het gebied van ouderdom, technologie en samenleving samenbrengt. Hij is mede-uitgever van het boek 'Socio-gerontechnology: Interdisciplinary Critical Studies of Ageing and Technology' (2021), en heeft uitgebreid gepubliceerd in toonaangevende, internationale tijdschriften in zowel de STS en de gerontologie. In 2006 ontving Peine een prestigieuze Max Weber beurs van het European University Institute (EUI) in Florence (Italië).


Alexander Peine