null Alumnus Informatiekunde Aida Huskić behaalde 2de plaats Sourcing Nederland scriptieprijs

RW_scriptieprijsRW_15257_head_large.jpg
Alumnus Informatiekunde Aida Huskić behaalde 2de plaats Sourcing Nederland scriptieprijs
Aida Huskić werd 30 april 2020 online gehuldigd bij de uitreiking van de scriptieprijzen Sourcing Nederland; zij behaalde een tweede plaats. Aida schreef een heldere verhandeling over trust-based dynamische factoren binnen ICT samenwerkingen bij Zelfstandige Bestuursorganen. In haar scriptie staat 'openheid' centraal. Uit in haar dankwoord: 'Ik wil de deskundigen bij Sourcing Nederland bedanken voor de waardering van dit onderzoek, mijn scriptie en deze mooie 2e plaats. Hierbij wil ik ook graag mijn afstudeer begeleider Harry Martin bedanken voor de leuke leerzame gesprekken, vakkundige en persoonlijke begeleiding en motivatie tijdens mijn afstudeertraject.'

Over Aida Huskić

Aida Huskić MSc is werkzaam bij het CAK als senior ICT specialist. Aida studeerde in 2005 af bij de Haagse Hogeschool in de afstudeerrichting informatica en informatiekunde. In 2019 rondde zij aan de Open Universiteit de master Business Process Management & IT, variant Data Science succesvol af. Haar scriptie behandelt trust-based dynamische factoren bij ICT samenwerkingsverbanden.

Over het onderzoek

Onderzocht werd wat er mis kan gaan als een organisatie alleen naar formele en expliciete contracten toewerkt. Subjectieve en moeilijk concreet maakbare wensen en eisen komen niet (duidelijk) in formele contracten naar voren en derhalve wordt mogelijk niet het volledige spectrum aan prestaties meegenomen. De scriptie omvat een meervoudige case study die uitgevoerd is met drie samenwerkingsverbanden binnen het context van een Zelfstandig Bestuursorgaan waarin de dynamiek tussen de trust-based dynamische factoren bestudeerd is. Het onderzoek levert een inzicht in optreden van trust-based dynamische factoren en de samenhang tussen deze binnen de onderzochte samenwerkingsverbanden.

Over de winnende scripties

In 2020 streden een groot aantal scripties om de Sourcing Nederland scriptie prijs. Bij alle drie genomineerde scripties stond de relatie en het verbeteren van de relatie tussen uitbesteders en leveranciers centraal.
Vinay Oedayrajsingh Varma liep voor zijn scriptie aan de Universiteit van Leiden stage bij KPMG. Hij schreef zijn scriptie over vested outsourcing. Zijn scriptie werd door de jury als beste beoordeeld. Baukje Stam schreef haar scriptie aan Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch over het meten van outsourcing happiness – Giarte’s app XLAMAZING. Dat leverde haar een derde plaats op.

Over Sourcing Nederland

De vereniging Sourcing Nederland heeft als doel haar leden hierbij te ondersteunen door het uitwisselen en van kennis en ervaring. Maandelijks organiseren zij kennis- en netwerkevenementen in de vorm van seminars, colleges en mastersessies. Jaarlijks worden door Sourcing Nederland waarderingsprijzen uitgereikt. Het doel hiervan is iedereen in het vakgebied aan te moedigen hun sourcingdeskundigheid met anderen te delen en zo een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van sourcingsamenwerkingen.

Over de scriptieprijs

Ter bevordering van onderzoek naar ontwikkelingen rond sourcing stelt Sourcing Nederland jaarlijks een bedrag van EUR 3.000 beschikbaar, te besteden aan een relevante studiereis. Gedurende het jaar, maar uiterlijk voor 1 december, kunnen deelnemers zich aanmelden door hun scriptie in te zenden. De jury onder leiding van prof. dr. Erik Beulen, verbonden o.a. aan de Boston Consultancy Group en TIAS maakt een eerste selectie en benoemde de drie genomineerde scripties.


Aida Huskić MSc