null Best Paper Award voor Stijn de Gouw en masterstudent Martin de Boer

RW_Encryptie_12847_head_large.jpg
Best Paper Award voor Stijn de Gouw en masterstudent Martin de Boer
Stijn de Gouw, verbonden aan de vakgroep informatica, heeft samen met masterstudent Martin de Boer een best paper award ontvangen voor een publicatie over de IdentityHashMap. Zij schreven de paper samen met vier onderzoekers aan het Karlsruhe Institute of Technology in Duitsland. De prijs werd uitgereikt tijdens iFM 22, een internationale conferentie over integrated Formal Methods (iFM), die dit jaar voor de 17e keer plaatsvond.

IdentityHashMap

De paper is gebaseerd op de masterscriptie van Martin de Boer, die inmiddels is afgestudeerd aan de Open Universiteit. De Gouw, de Boer en de Duitse onderzoekers onderzochten de correctheid van een stukje software, de zogenaamde IdentityHashMap. De software maakt onderdeel uit van het veelgebruikte Java Collection Framework uit de programmeertaal Java - Java en dit framework wordt bijvoorbeeld op alle Android telefoons gebruikt.

Software toetsen

De Gouw en de Boer schreven formele specificaties die het gewenste gedrag van de IdentityHashMap omschrijven. Vervolgens hebben ze de onderliggende code van de sotfware getoetst aan een wiskundig bewijsprogramma. Ze vonden daadwerkelijk enkele problemen in de code. Voor het schrijven van de specificaties maakten ze gebruik van zogenaamde testing en model checking technieken, waardoor ze het schrijfproces op een slimme en innovatieve manier konden versnellen.

Stijn de Gouw

Stijn de Gouw is als universitair docent verbonden aan de vakgroep informatica van de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit. Martin de Boer, Stijn de Gouw, Jonas Klamroth, Christian Jung, Mattias Ulbrich & Alexander Weigl (2022). Formal Specification and Verification of JDK’s Identity Hash Map Implementation. iFM 2022: Integrated Formal Methods, pp 45–62.