null Buurtbewoners en onderzoekers werken samen aan actieve wijken

PSY_WijkActief_19996_head_large.jpg
Buurtbewoners en onderzoekers werken samen aan actieve wijken
Meer dan honderd verenigingen, lokale organisaties en oudere buurtbewoners deden vorig jaar mee aan een onderzoek van gezondheidspsychologen van de Open Universiteit: WIJk Actief. Samen maakten zij vervolgens een plan om actief ouder worden te stimuleren. Dat gaat na de zomer proefdraaien in een aantal buurten in Limburg en Noord-Brabant.

In de gesprekken met de oudere buurtbewoners kwamen veel onderwerpen aan bod zoals beweging, sociale contacten, computer- en internetgebruik en de woonomgeving zoals bijvoorbeeld het activiteitenaanbod. De onderzoekers waren op zoek naar zaken die verbeterd kunnen worden in de wijk waardoor met name de oudere en lager opgeleide bewoners gestimuleerd worden om actiever te leven.

Activiteitenaanbod

Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek gaf bijvoorbeeld aan sociaal contact heel erg belangrijk te vinden tijdens beweegactiviteiten. Ook willen veel bewoners graag vaste ontmoetingsplekken in de buurt om sociaal contact te onderhouden. Er is daarnaast behoefte aan meer digitale ondersteuning zoals computerlessen, en aan een duidelijk overzicht van het activiteitenaanbod in de buurt.

Verder werd er gesproken met verenigingen en organisaties die in de betrokken buurten en wijken actief zijn, over manieren waarop zij ouderen beter zouden kunnen helpen en motiveren. Ook zij zouden vaak graag zien dat er een duidelijk en actueel overzicht komt, van alle activiteiten en hulpdiensten in de buurt.

Plan wordt uitgevoerd als experiment

De wensen van bewoners en organisaties zijn vertaald in een plan dat in het komend najaar in enkele deelnemende gemeenten als experiment wordt uitgevoerd. De onderzoekers gaan de resultaten zorgvuldig monitoren om te meten wat de effecten zijn op het welzijn van de deelnemers. Uiteindelijk wordt het programma in 2023 en 2024 ook in alle andere wijken aangeboden die bij het onderzoek zijn betrokken.

Co-creatie

WIJk Actief is een voorbeeld van co-creatie waarin burgers, onderzoekers en beleidsmakers samenwerken bij het ontwikkelen van beleid of een interventie. Burgers brengen dan hun kennis, ervaringen, meningen en vaardigheden in, waardoor het resultaat beter past bij de leefwereld van de doelgroep.