null Download beschikbaar: Enjoyed or bored? Barriers to learning in MOOCs

OW_Abstract_11783_head_large.jpg
Digital Learning
Download beschikbaar: Enjoyed or bored? Barriers to learning in MOOCs
De paper 'Enjoyed or bored? A study into achievement emotions and the association with barriers to learning in MOOCs' van dr. Maartje Henderikx (Welten-instituut), prof. dr. Marco Kalz (Managementwetenschappen) en dr. Ansje Lohr (Milieuwetenschappen) werd september 2019 gepubliceerd in 'Transforming learning with meaningful technologies, proceedings of the 14th European Conference on Technology Enhanced Learning'. Hun paper is in open access nu gratis te downloaden.

Over de inhoud van de paper

Massive Open Online Courses (MOOC's) zijn toegankelijke online persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, waarin deelnemers hun kennis over vele onderwerpen kunnen uitbreiden. Toch belemmeren ondervonden barrières bij het leren vaak het bereiken van de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in determinanten die de ervaring van (bepaalde) barrières kunnen beïnvloeden.

In dit onderzoek werd onderzocht of de emotionele determinanten plezier en verveling, waarvan bekend is dat ze de prestaties en motivatie van de lerende beïnvloeden, de ervaring van (specifieke) barrières tijdens het leren in MOOC's beïnvloeden.

De resultaten tonen aan dat verveling wel degelijk invloed heeft op het ervaren van barrières met betrekking tot technische en online gerelateerde vaardigheden, sociale context en tijd, ondersteuning en motivatie, maar niet op het ervaren van barrières met betrekking tot het ontwerp van de MOOC. Plezier was niet gerelateerd aan een van de barrières.

Bovendien bleek uit dezelfde analyse, waarbij mannen en vrouwen werden vergeleken, opnieuw dat verveling geen significante invloed had op de ervaring van barrières in verband met het ontwerp van de MOOC, maar wel op de ervaring van de andere barrières. Geen significante verschillen werden gevonden tussen mannen en vrouwen.

Deze inzichten kunnen als input dienen voor het ondersteunen van deelnemers bij het bereiken van hun individuele leerdoelen.

Download

Download het artikel Enjoyed or bored? A study into achievement emotions and the association with barriers to learning in MOOCs nu gratis in open access.